Vrácení ID karet

Rodiče vrátí karty do ředitelny v termínech:
Děti, které navštěvují MŠ o prázdninách a v září jdou do první třídy:
30. a 31.7.2018    7:30 -15:00

Děti, které nechodí do MŠ o prázdninách a v září jdou do první třídy:
29.6.2018    7:30 – 15:00

Děti, které v září pokračují v MŠ a chodí/nechodí o prázdninách do MŠ:
Rodiče karty nevrací – nechávají si je na další školní rok!

Za čistou, nepoškozenou a funkční kartu Vám bude vrácena záloha 100,-
Čipy ze ZŠ (třída Ferda Mravenec) se vrací u VŠJ p. Jedličkové v ZŠ!!!

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena