Důležité upozornění a prosba!!!

Město Paskov Vás touto cestou chce informovat o investičním záměru s názvem ,, Šikmé parkovací stání u mateřské školy v Paskově“, který bude realizován v měsících říjnu a listopadu (přesný termín realizace bude upřesněn po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje). 

Investičním záměrem vznikne 10 parkovacích míst. Stavební povolení město obdrželo na konci srpna, z těchto důvodů nemohla být jeho výstavba realizovaná o prázdninách. Parkoviště bude umístěno v prostoru před vjezdem do MŠ namísto současných Tújí.

Město Paskov Vás touto cestou žádá, po dobu výstavby parkoviště, využívejte parkovací plochy u Orlovny, nebo před KCP (obě parkovací plochy jsou majetkem města) a pokud budete schopni, omezte dovoz dětí automobily. Prostor před MŠ je už v současné době neúnosný, v době výstavby parkoviště, pokud nevyužijete jiné plochy k parkování (obě náhradní plochy jsou v přijatelné vzdálenosti od MŠ), nebo neomezíte-li dovoz dětí auty, bude prostor před MŠ nebezpečný a bude zde předpoklad vzniku kolizních situací. Za ohleduplnost a vstřícnost Vám chci poděkovat. Rozšíření parkovacích ploch zlepší dopravní situaci v dané lokalitě.

Ing. Zdeněk Bělík

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena