Slovo paní ředitelky

Vážení rodiče a spoluobčané města Paskova, vážení zaměstnanci mateřské školy,
žijeme v době covidí, co se jen tak nevidí…a já doufám, že ukončením roku 2020 pominou všechny útrapy roku letošního a další rok přinese zajisté veselejší období. My všichni v mateřské škole pracujeme na plné obrátky, přesto, že nás někdy přepadne úzkost a strach z nakažení a přenosu na další osoby, naše blízké, spolupracovníky, kamarády nebo rodinu.

Jsem moc ráda, že stále zůstává v provozu všech šest tříd mateřské školy. Průměrně od září 2020 navštěvuje mateřskou školu cca 110 dětí z celkového počtu 134 dětí. Správní zaměstnanci pod vedením paní školnice p. Gabky Klimšové jsou stále připraveni doplňovat desinfekční a hygienické pomůcky, desinfikují vše o co je potřeba se zvýšeně starat, hlídají pravidelné větrání, převlékání lůžkovin a řeší průběžně další a další záležitosti, které nám tato doba připravila.

Vedoucí školní jídelny p. Jana Šafnerová se svým týmem se zvýšeně starají o plynulý chod kuchyně, zajišťují hygienické boxy na stravu a zpestřují dětem jídelníček, aby byl plný vitamínů a dobrot a dětem se postupně budovala přirozená imunita. V této době již také plánujeme vybavit kuchyň v roce 2021 některými moderními přístroji. Děti mají širokou nabídku zdravých pomazánek, dostatek ovoce i zeleniny včetně pestrého jídelníčku doplněného výběrovým pitným režimem.

Pedagogičtí pracovníci jsou v maximální míře připraveni vzdělávat všechny děti 2-7 let. A není to vážení občané a rodiče „pouze hlídání“, přesto, že si to někteří z Vás myslí…což nás v poslední době hodně trápí. My však věříme že tato domněnka vzniká pouze nízkou informovaností Vás rodičů a podnikáme již další kroky k tomu, aby tomu tak nebylo. Náš tým je plně kvalifikovaný, některé učitelky mají vysokoškolské vzdělání nebo vystudovanou speciální pedagogiku, aby byly schopné odhalit včas u dítěte případné obtíže ve škole a zasvětili rodiče do způsobu vzdělávání dítěte např. s vývojovou vadou, poruchou nebo určitým opožděním ve vývoji. Dětem, které jsou naopak ve vývoji popředu a vykazují určité známky talentu nebo nadání, nebo jsou zkrátka „pouze“ bystré, jsou vždy učitelky připraveny nabídnout činnost, která je zaujme a pomůže rozvinout jejich silnou stránku. A proto, aby učitelka mohla všechny znalosti a dovednosti u dítěte rozvíjet, pravidelně provádí u dětí pedagogickou diagnostiku, se kterou rodiče vždy seznámí na individuální schůzce v prvním pololetí. Zkrátka jsme tady pro všechny děti a za každých okolností. Hlídací službu u nás nehledejte!

Nezapomenu ani na naše dvě chůvy, které pomáhají s dvouletými dětmi nebo s dětmi, které potřebují zvýšenou péči. Bez těchto „tet“…jak jim děti říkají… by byla práce učitelky mnohem a mnohem náročnější.

Náš tým je i v této těžké době téměř kompletní. Doma s dítětem zůstaly pouze dvě učitelky z důvodu uzavření Základních škol. Snažíme se, aby byly děti i rodiče spokojeni, v bezpečném prostředí a dodržujeme důsledně nastavená hygienická a bezpečnostní pravidla, aby se mateřská škola nemusela uzavírat z důvodu karantény nebo z důvodu, že by onemocněla většina personálu a nemohl by být zajištěný provoz. Držíme se statečně a chceme poprosit všechny rodiče, kteří v současnosti mají své děti v MŠ, aby tato pravidla důsledně dodržovali a dbali na bezpečnost svou i ostatních….možná se budete divit….ale i mezi rodiči se najdou lidé, kteří odmítají nosit roušky nebo je nosí jen sporadicky, nejsou ochotni si umýt řádně s dítětem ruce nebo stále vstupují do tříd mezi ostatní děti, přesto, že jsou několikrát požádáni, aby do tříd nevstupovali…

A tomu všemu čelí celý tým mateřské školy…a já jsem hrdá na každou z nich, ať už je to učitelka, uklízečka nebo kuchařka, která každé ráno přivítá s úsměvem zakrytým rouškou každičké dítě a jeho rodiče v mateřské škole a každý večer se pak rozloučí se všemi s nadějí, že to všechno zvládneme. Jsem velmi šťastná, že můžeme zajistit všem pracujícím rodičům vzdělávání jeho dítěte a on může v klidu odejít do práce. V této době náročné na psychiku a sdílení lidí, bychom měli být k sobě daleko pozornější, ohleduplnější a vnímavější. Nebojte se říci, že jste rádi, že máte jeden druhého, nebo, že Vám někdo s něčím udělal velkou radost…zapomínáme chválit dobrou práci, snaživé a pracovité lidi a moc poukazujeme na chyby druhého.

Děkuji všem svým děvčatům z mateřské školy za obětavou a mravenčí práci, kterou jim nikdo řádně neocení tak, jak by si zasloužily. Děkuji Vám, za to, že svým přístupem můžeme dále držet provoz mateřské školy pro všechny rodiče, zejména pracující, kteří to nyní potřebují nejvíce.

A my to zvládneme děvčata!!! Jsem na Vás moc pyšná!!! Cením si Vašeho přístupu a jsem ráda, že Vás mám!!!

Mgr. Jarmila Petrošová,
ředitelka MŠ Paskov

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena