MŠ děkuje aktivním rodičům za pomoc a spolupráci


  p. Duží za spoustu krásných velkých šišek na tvořivé práce dětí i pedagogů,
  tatínkovi Šimonka Němce za dřevěné palety a pomoc při realizaci „blátivé“ kuchyňky

  rodičům Laury Ďurany za spoustu hraček do třídy i ven
    (kočárky, panenky, kolíbka, atd…) a za krásné sady s výtvarnými i psacími
    potřebami pro všechny děti ze třídy Maková panenka,

  mamince Kačky Čtvrtkové za ručně vyrobené zdobné bílé věnce na vánoce
    + přírodní věnec na podzimní výzdobu,

  mamince Káji Piatkiewiczové za výtvarný materiál,
  mamince Aničky Kvasničkové za výtvarný materiál,
  mamince Vojtíška Rundta za podzimní výzdobu MŠ,
  rodičům Patrika a Soničky Kaválkových za hračky na zahradu,
  rodičům Barunky Kunátové za pravidelné dodávání přírodních šťáv pro děti.


Zároveň děkujeme všem rodičům, kteří se jakkoliv zapojují do chodu naší mateřské školy a přispívají tak ke skvělé spolupráci a zlepšování podmínek při vzdělávání dětí.
Moc si toho vážíme.

Za MŠ Paskov, p.o. Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka + kolektiv učitelek

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena