ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU ZATEPLENÍ BUDOVY MŠ OPVVV
CKP PASKOV SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA MRKVIČKA
CESTA EKOŠKOLA ZELENÁ ŠKOLA
ZACHRAŇ ŽIVOT MALÝ ZAHRADNÍK ZELENÁ OÁZA
DIGITALIZUJEME    

 

Projekt OPVVV


Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017800
Číslo a název programu: Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (02_20_080 Šablony III,)
Číslo a název prioritní osy: 3 OP Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region (02_20_080)

Název projektu: Děti z kouzelné zahrady u Zámku II (Šablony III)
Termín zahájení: 01.09.2020
Termín ukončení: 31.08.2022
Žadatel: Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace
Rozpočet: 394 856,00 Kč
Předmět projektu: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Poskytnutí pedagogům dočasné personální podpory dvou chův ke dvouletým dětem, realizace projektového dne ve škole.Číslo projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/16_022/0001902
Číslo a název programu:
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva 02_16_023)
Číslo a název prioritní osy:
3 OP Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region (výzva č. 02_16_023)

Název projektu:
Šablony I (zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ)
Termín zahájení:
01.09.2016
Termín ukončení:
31.08.2018
Žadatel:
Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace
Rozpočet:
512 392,00 Kč
Předmět projektu:
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně ustadnění přechodu dězí na ZŠ. Poskytnutí pedagogům dočasné personální podpory, chůvy, asistenta, realizace odborně zaměřených tématických setkávání s rodiči.Číslo projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/18_063/0009182
Číslo a název programu: Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání     (výzva 02_18_063)                      
Číslo a název prioritní osy: 3 OP Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region (02_18_063)

Název projektu:
Děti z kouzelné zahrady u Zámku  (Šablony II)                      
Termín zahájení: 01.09.2018                        
Termín ukončení: 31.08.2020                        
Žadatel: Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace                                            
Rozpočet: 654 481,00 Kč                             
Předmět projektu: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně ustadnění přechodu dězí na ZŠ. Poskytnutí pedagogům dočasné personální podpory, chův školního  asistenta, realizace projektových dnů ve škole i mimo školu, vzdělávání pedagogů v rámci DVPP v oblasti EVVO.Projekt CKP PASKOV

Učíme se spolu

   

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000546
Doba realizace projektu: 1.listopadu 2016 - 31. října 2020

Aktivity projektu jsou realizovány v 11 krajích ČR. Cíl projektu je posílit individualizované vzdělávání v MŠ a na 1. st. ZŠ. Nástroje, které k dosažení cíle projekt užívá, jsou vzájemné učení pedagogů MŠ v CENTRECH KOLEGIÁLNÍ PODPORY a rozvíjení kompetencí pedagogů pro poskytování kolegiální podpory v MŠ a ZŠ.
Naše mateřská škola je zapojena jako partner do projektu Učíme se spolu a Centrem kolegiální podpory se stala 1.5.2018. Příjemcem a realizátorem projektu je společnost Step by Step ČR o.p.s.

Informace o aktuálních setkáních naleznete na webu centra:
https://sites.google.com/sbscr.cz/ckppaskov/harmonogram-akc%C3%AD

Na aktiv centra kolegiální podpory se můžete přihlásit zde:
https://sites.google.com/sbscr.cz/ckppaskov/přihláška-na-akci

Další informace o projektu naleznete na:
https://sites.google.com/a/sbscr.cz/ucimesespolu/home

Projekt je financován Evropskou Unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Projekt SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

skutecne zdrava skola

Podprujeme program Skutečně zdravá škola

V únoru se naše školka přihlásila do projektu „Skutečně zdravá školka“, jehož cílem je zlepšení kvality školního stravování a vzdělávání dětí v oblasti zdravé výživy. Jedná se o komplexní program zdravého školního stravování. Snahou je, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá školka pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.


Co“ Skutečně“ zdravé školky dělají:

•    nakupují do školní jídelny čerstvé sezónní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků
•    organizují výlety na místní farmy
•    začleňují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu
•    pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity
•    nabízejí kurzy vaření pro rodiče
•    pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu
•    zajistí, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře.


Podmínky pro udělení certifikátu Skutečně zdravá školka mají tři úrovně: bronzovou, stříbrnou a zlatou. Každá úroveň obsahuje specifická kritéria, která musí školka splnit. Registrací naší MŠ jsme splnili jeden ze sedmi kroků k úspěšnému naplnění kritérií programu. Budeme se snažit splnit všechny podmínky pro bronzovou úroveň, protože naším cílem je stát se součástí sítě Skutečně zdravých škol a školek.

Mgr. Michela Dvořáková, učitelka, tř. Cipísek
Projekt CESTA

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569                      
Číslo a název programu: 02 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání          
Číslo a název prioritní osy: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání      

Název projektu: Cesta                          
Termín zahájení: 1. 1. 2017                             
Termín ukončení: 31. 12. 2020.                       
Žadatel: Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace                                   
Rozpočet: 0 Kč (otevřený projekt - nejsme finančním partnerem projektu, poskytnuta přímá podpora)
Předmět projektu: rozvoj dovedností pedagogů MŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji přijímat a poskytovat efektivní kolegiální podporuProjekt ZELENÁ ŠKOLA

ke ztažení zde


Projekt ZACHRAŇ ŽIVOT

zachran zivot


V rámci projektu „Zachraňte život“, proběhla v naší MŠ sbírka pro opuštěné psy z útulku Ostrava Poruba. Tímto projektem se naše MŠ posunula zase o kousek blíž k získání titulu EKO školky a zároveň jsme tím pomohli mnoha opuštěným psům. Tímto bychom chtěli velice poděkovat všem, kteří se jakkoliv zapojili a podíleli na této sbírce, protože jenom díky Vám se vybralo mnoho užitečných věcí, které budou koncem měsíce dubna odvezeny do tohoto útulku, kde budou zároveň s dětmi předány. Tímto pro mnohé malým krokem chceme ukázat dětem, jak mohou pomoci i ony. Děkujeme, že nejste lhostejní a přispěli jste:

Zároveň se naskytl anonymní dárce, který nechal ve třídě tašku s věcmi pro pejsky bez udání jména, takže děkujeme i anonymnímu dárci.

Bc. Lucie Kreclová, spec. pedagog, koordinátor projektu


Projekt MALÝ ZAHRADNÍK

maly zahradnik


Program „Malý zahradník


Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Malý zahradník“, což je vzdělávací program určený pro mateřské školy zaměřené na přírodu a ekologickou výchovu. Hlavním garantem je firma AGRO CS a. s. Česká Skalice.    Jeho cílem je vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, také podporovat zodpovědnost a samostatnost dětí.
Díky tomuto projektu můžeme využít jednotlivé programy z celoroční nabídky, poradenství, materiál pro programy individuální pomoc a spolupráci.


Ing. Olga Golasová, koordinátor EVVO, tř. Křemílek

 

 

Projekt ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU

Číslo projektu: 32589630                                
Číslo a název programu: CZ.1.02/7.1.00/15.29204               
Číslo a název prioritní osy: 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a světu (ERDF)

Název projektu: Úprava zahrady v přírodním stylu, Mateřská škola Paskov                                 
Termín zahájení: skutečnost 01.08.2015     
Termín ukončení: skutečnost 20.11.2015  
Žadatel: Město Paskov
Rozpočet: 2.328.731,12 Kč bez DPH
Předmět projektu: Projekt řeší úpravu okolí MŠ na zahradu v přírodním stylu. Obsahem projektu je úprava stávajících venkovních prostor MŠ tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání, výchově, osvětě, podpoře pravidelného pobytu dětí v přírodním prostředí a zdravý kontakt s rizikem.Projekt ZATEPLENÍ BUDOVY MŠ

Číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/03.00567
Číslo a název programu:
Operační program Životní prostředí                     
Číslo a název prioritní osy:
3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)

Název projektu:
Zateplení objektu Mateřské školy v Paskově                                 
Termín zahájení:
02.07.2010 (zápis o převzetí staveniště), 05.07.2010. zahájeny práce                             
Termín ukončení:
10.09.2010                        
Žadatel:
Obec Paskov         
Rozpočet:
4.415.753,07 Kč bez DPH                               
Předmět projektu:
Zateplení objektu Mateřské školy
Projekt DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.
Celkový výše dotace: 103.200 Kč


Copyright © 2009 - 2024 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.