INFO K PROJEKTU EVROPSKÉHO FONDU
období 2016-2018 zde
období 2018-2020 zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zájmové pohybové kroužky organizované DDM Vratimov zde

MIMOŘÁDNÁ SITUACE: 2.11.2018
ODSTÁVKA VODY V MŠ  A OKOLÍ  8:00 – 15:00 hod.
Vážení rodiče, informujeme Vás, že dne 2.11.2018 (pátek) bude v mateřské škole přerušena dodávka pitné vody z důvodu výměny vodovodní přípojky. Provoz v mateřské škole nebude uzavřen, ale bude omezen pouze na provoz ve třídách Cipísek a Rákosníček.
Žádáme rodiče, kteří mohou, aby si děti ponechali v tento den doma. Zaznačte docházku do tabulky v šatně. Přihlášené děti budou rozděleny do výše zmiňovaných tříd.  Seznamy pak naleznete v šatnách. Situace byla konzultována s KHS F-M dne 18.10.2018 Velmi děkujeme za spolupráci a pochopení.
 

TĚLOCVIČNA PRO PŘEDŠKOLÁKY:  Dočasně středa 8:50 – 10:00 hod. (odchod dětí od MŠ do staré TV v 8:30)

PO KOLAUDACI NOVÉ SPORTOVNÍ HALY VŽDY VE ČTVRTEK 10:00 – 10:45 HOD. (odchod dětí od MŠ do TV v 9:40 hod.)

Kroužek angličtiny
"První lekce kroužku angličtiny bude probíhat 10.10.2018 vždy v 15:15 - 16:00 ve třídě Maková Panenka. Rodiče ze tř. Ferda Mravenec si děti převádí sami. Vyzvedněte si své děti po ukončení kroužku v 16:00 hod. ve třídě Maková Panenka".

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena