V této třídě KRTEČEK vyučují paní učitelky Bc. Taťána Řehová,
lic. Sabina Šebestová a asistentka pedagoga Veronika Bilasová


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)
 

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 23
Třída věkově heterogenní

 

Charakteristika  třídy  KRTEČEK  - školní rok 2021 - 2022

Ve třídě Krteček je ve školním roce 2021-2022 zapsáno 23 dětí. Z toho je 12 chlapců a11 děvčat. Jedná se o třídu věkově heterogenní, děti mají v rozmezí mezi třemi až šesti roky, z toho je 8 předškoláků.
Skupinu předškoláků tvoří 8 dětí, kterým budeme poskytovat zvýšenou pozornost prostřednictvím pracovních listů, grafomotorických cviků a individuálních činností pro všestranný rozvoj a úspěšné zvládnutí zápisu do základní školy a povinné školní docházky. Přibude do třídy dvanáct nových dětí, které se budeme snažit co nejlépe začlenit.
S dětmi budou pracovat paní učitelky Bc. Taťána Řehová, Sabina Šebestová Lic. a asistent pedagoga paní Veronika Bilasová.
Děti budou vzdělávány dle nového RVP PV, školního vzdělávacího programu, který má název: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“ a v programu Začít spolu. Z těchto programů vychází i třídní vzdělávací program a celoroční projekt s názvem:

„Lipáček objevuje svoji vlast.“

 

Charakteristika TVP ve školním roce 2021 - 2022

Třídní vzdělávací program pod názvem „Lipáček objevuje svoji vlast“ je celoročním motivačním projektem zaměřeným na vlastenectví, upevňování hodnot, na seznámení s národními zvyky a tradicemi. Děti se seznámí prostřednictvím veverky Emilky a nového kamaráda Lipáčka s krásami naší země, státními symboly, státní hymnou. Povedeme děti k porozumění některých významných dnů ČR., získají povědomí o vybraných českých osobnostech, významných místech ČR. Zároveň si prohloubí a upevní kladný vztahu k přírodě, k lidem, k nejbližšímu okolí a k ochraně životního prostředí. Tento projekt nás provede celým rokem, děti seznámí se situacemi, které jim přináší život v rodině, v mateřské škole, na vesnici, mezi kamarády, v přírodě, ale i ve světě kolem nás. Umožní dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět. V projektu se budou odrážet, vzájemně prolínat a ovlivňovat všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální). Bude kladen důraz na bezprostřední kontakt se skutečností, na pozorování a poznávání praktickou činností, vlastní prožitek a
zkušenost.                    

Cíl:
Cílem našeho třídního vzdělávacího projektu je pomocí dřevěného panáčka Lipáčka podporovat u dětí sounáležitost s místem kde žije, získat poznatky o rodném místě, zemi, státních symbolech a krásách naší vlasti. Dále cílem bude vedení dětí ke komunikaci, osvojení si pracovat na určitém cíli, a to vše formou hry, zábavných a motivovaných činností a hlavně formou prožitkového učení. Vést děti ke kladnému vztahu a úctě k přírodě, světu kolem sebe, lidem, ke kamarádům a samotnému životu a vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, sebedůvěry.

 

 

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2022 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.