V této třídě KRTEČEK vyučují paní učitelky Bc. Taťána Řehová, Ivana Marynčáková, Dis. Michaela Polachová.
(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)
 

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 28
Třída věkově heterogenní

 

Charakteristika třídy KRTEČEK ve školním roce 2023/2024

     Ve třídě Krteček je ve školním roce 2023-2024 zapsáno 28 dětí. Z toho je 13 chlapců a 15 děvčat. Jedná se o třídu věkově heterogenní, děti mají v rozmezí mezi třemi až šesti roky, z toho je 15 předškoláků.
     Ve skupině předškoláků je jedno dítě s OŠD. Všem budeme poskytovat zvýšenou pozornost prostřednictvím individuálních činností pro všestranný rozvoj a úspěšné zvládnutí zápisu do základní školy a povinné školní docházky. Do třídy přibude pět nových dětí, které se budeme snažit co nejlépe začlenit do stávající skupiny.
     S dětmi budou pracovat paní učitelky Bc. Taťána Řehová, Ivana Marynčáková a školní asistent Michaela Polachová.
    Děti budou vzdělávány dle RVP PV, školního vzdělávacího programu, který má název: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“, projektu „Malý farmář“ a v programu Začít spolu. Z těchto programů vychází i třídní vzdělávací program, který navazuje na loňský TVP a celoroční projekt s názvem:

„ Lipáček se chystá za hranice vlasti“

 

Charekteristika TVP ve školním roce 2023/2024

     Třídní vzdělávací program pod názvem „Lipáček se chystá za hranice vlasti“ je celoročním motivačním projektem zaměřeným na vlastenectví, upevňování hodnot, na seznámení s národními zvyky a tradicemi, s kterými jsme již pracovali v minulém školním roce. Děti se seznámily prostřednictvím veverky Emilky a kamaráda Lipáčka s krásami naší země, státními symboly, státní hymnou. Nepodařilo se v loňském roce seznámit děti s významnými dny ČR., získat povědomí o vybraných českých osobnostech, významných místech ČR, děti mají i malé povědomí o svém rodném místě, kraji. Proto budeme s tímto tématem pracovat i v tomto školním roce a chceme využít zkušenosti starších dětí, které byly na dovolených v zahraničí a seznamovat děti s našimi sousedy, jaké mají tradice a zvyky oni, srovnávat. Nové děti se budou učit nápodobou a seznamovat se s daným tématem. Budeme využívat i nápady dětí o čem by si chtěly povídat, s čím se seznámit, na co si hrát.
     Zároveň si děti prohloubí a upevní kladný vztahu k přírodě, k lidem, k nejbližšímu okolí a k ochraně životního prostředí. Tento projekt nás provede celým rokem, děti seznámí se situacemi, které jim přináší život v rodině, v mateřské škole, na vesnici, mezi kamarády, v přírodě, ale i ve světě kolem nás. Umožní dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět. V projektu se budou odrážet, vzájemně prolínat a ovlivňovat všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální). Bude kladen důraz na bezprostřední kontakt se skutečností, na pozorování a poznávání praktickou činností, vlastní prožitek a zkušenost.  

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2024 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.