V tomto oddělení RÁKOSNÍČEK vyučují paní učitelky  Radka Mynářová, Ing. et Bc. Olga Golasová a asistent pedagoga Pavla Bracková.
 

(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě:  26
Třída věkově heterogenní: 3 - 7 let

 

Charakteristika třídy RÁKOSNÍČEK 2023/2024


     Ve třídě Rákosníček je ve školním roce 2022/2023 zapsáno 26 dětí. Z toho je 15 chlapců a 11 děvčat. Jedná se o třídu věkově heterogenní, děti mají v rozmezí 3 - 7 let, z toho 12 předškoláků. Celkem 17 dětí navštěvovalo třídu Rákosníček již v loňském roce, ostatní jsou nováčci. Ve třídě je vzděláváno jedno dítě s odkladem školní docházky, jedno dítě se SVP, kterému bude vypracován individuální vzdělávací plán a jedno dítě s odlišným mateřským jazykem.
     S dětmi budou pracovat paní učitelky Ing. et Bc. Olga Golasová, Radka Mynářová a asistentka pedagoga Pavla Bracková.
     Děti budou vzdělávány dle RVP PV, školního vzdělávacího programu, který má název: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“ a v programu „Začít spolu“. Z těchto programů vychází třídní vzdělávací program „Kluci a děvčata, země je kulatá,“ který navazuje na loňský TVP Paskovníčkovo putování.

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu ve třídě Rákosníček

Motto:
Pokud o tom dokážeš snít,
dokážeš to i uskutečnit!

     Náš vzdělávací program s názvem „KLUCI A DĚVČATA ZEMĚ JE KULATÁ“ vychází z RVP pro MŠ, programu Začít spolu a školního vzdělávacího programu s názvem: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“ a je zaměřen hlavně na environmentální problematiku, které se budeme věnovat během celého školního roku, dále bude naším cílem poznávání okolí mateřské školy -flory a fauny na školní zahradě i mimo ní. Zaměříme se i na poznávání důležitých budov a institucí v městečku Paskov.
     Hlavním cílem pro naše zdělávání je to, aby se děti ve třídě Rákosníček cítily bezpečně a proto chceme ve třídě vytvořit příjemné klima. Budeme se snažit, aby toto klima vydrželo nejen při adaptaci, ale i po celý školní rok. S partnerským přístupem chceme u dětí posilovat zdravé sebevědomí, podporovat jejich tvůrčí schopnosti a samostatnost a to nejen při sebeobsluze, ale také při sociálním kontaktu jak s dětmi, tak i s dospělými. Zároveň ale chce nastavit jasná a dětem srozumitelná pravidla, která budeme i s jejich pomocí tvořit, tak aby se ve třídě všichni cítili dobře a těšili se do mateřské školy. Samostatnost, svoboda a partnerský přístup neznamená chaos, proto budeme lpět na tom, aby se domluvená pravidla respektovala a dodržovala a to nejen ze strany dětí, ale u dospělých.
     Chceme děti vést k tomu, aby uměly požádat o pomoc, pokud ji potřebují, aby uměly vyslovit své potřeby a přání. Naším cílem je i to, aby se děti učily řešit konflikty a problémy mezi sebou a až v případě, že potřebují podporu, nebo si neporadí, požádaly dospělého. Ke každému dítěti budeme přistupovat individuálně a s ohledem na jeho povahu.
     Vzdělávání bychom chtěli uskutečňovat ve všech činnostech a situacích, které se během pobytu v mateřské škole vyskytnou. Budeme se snažit, aby řízené a spontánní aktivity byly ve vyváženém poměru. Chceme zařazovat i didakticky zacílené činnosti, ve kterých budeme společně s dítětem naplňovat konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení bude vždy založené na aktivní účasti dítěte a bude založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.

 

 

  

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2023 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.