Třída Rákosníček - Co jsme se už naučili

Září

Září bylo pro děti o zvykání si na mateřskou školu a o adaptaci. Snažili jsme se o to, aby nástup do mateřské školy byl pro děti co nejpříjemnější, chtěli jsme, abychom se pro ně stali dobrými průvodci v prvních dnech v MŠ. Postupně se děti seznámily s prostředím třídy a s harmonogramem dne. Snažili jsme se, aby děti věděly, že jsou součástí třídy a kolektivu nejen dětí, ale i dospělých. Všechny děti si označily místo, které je jen jejich značkou. Ukázali jsme dětem, že spolupráce s ostatními ve třídě je důležitá a, že společnými silami můžeme vytvořit něco pěkného, co nás zároveň sbližuje.

Říjen 

 V měsíci říjnu jsme se s dětmi zaměřili na pozorování živé i neživé přírody v našem blízkém okolí. Seznamovali jsme se se změnami, které se v přírodě dějí při změně ročního období a také s tím, co tyto změny přinášejí. S dětmi jsme tyto změny pozorovali nejčastěji v místním parku, který nabízí velké množství stromů, keřů a rostlin. Využili jsme také pestrou barevnou podzimu pro tvoření v centrech aktivit. Díky počasí, které nám přálo, jsme se všemi dětmi z třídy zdolali svůj letošní první beskydský vrchol. Jeli jsme z Paskova vlakem do obce Čeladná, a poté jsme vystoupali na místní kopec Opálenou. Také jsme s dětmi navštívili místní zámek, kde jsme shlédli nejen stálou expozici o městu Paskov, ale také výstavu bicyklů od těch historických až po kola současná.

Listopad

V měsíci listopadu jsme se zaměřili na to, abychom společně s dětmi tvořili podnětné prostředí a dbali jsme na to, aby učení bylo prožitkové. Poznávali jsme s dětmi přírody a vše živé, zároveň jsme ale dětem ukázali, že život není nekonečný - navštívili jsme s dětmi místní hřbitov, kde jsme uctili památku všech zesnulých. Vedli jsme děti k úctě a ke vzpomínkám na ty, kteří už nejsou s námi, ale máme je ve svých srdcích (téma Dušičky). Vedli jsme děti k uctívaní starých tradic, a také tradice lokálních. V rámci tohoto bylo pro děti připraveno v místním parku Zámecké strašení (již tradiční akce MŠ). Také jsme se zaměřili na to, aby dětmi měly povědomí o starých řemeslech. Některé si děti mohly během vzdělávání vyzkoušet, např. řezbář, dráteník, švadlena, kuchař,… Děti během těchto činností vytvářely výrobky na Vánoční jarmark, který je plánovaný na začátek prosince.

Prosinec

První prosincový den patřil Vánočnímu jarmarku, na který jsme se s dětmi poctivě připravovali. Děti vyráběly drobné dárečky na prodej. Dále jsme se zaměřili na zvyky a tradice, které k tomuto měsíci patří. Povídali jsme si o adventním čase a každý týden jsme si zapálili jednu adventní svíčku.
Pro Mikuláše, který nás přišel navštívit se svojí družinou, si děti připravily básničky a čertovský taneček.
Snažili jsme se, aby si děti uvědomily, že kouzlo Vánoc nespočívá pouze v dávání dárků, ale že nejdůležitější je to, být s rodinou a s lidmi, které máme rádi. Uspořádali jsme besídku pro rodiče. Děti rodičům zahrály krátké divadlo s písničkami o Betlému. Společně jsme pak poseděli u čaje a cukroví. 

Leden

První týden v lednu byl věnován Třem králům. Dětem jsme přiblížili pověst o králech a o darech, které přinesli. Ve druhém týdnu přišlo na řadu veselení a s ním karneval, děti si vytvářely škrabošky a také se podílely na výrobě ozdob na připravovaný maškarní bál. V lednu bývá nebe plné hvězd a tak jsme se i my s dětmi upřeli pozornost na nebe a hvězdy. Ukázali jsme dětem, že hvězdy jsou na nebi v jakýchsi obrazcích a společně tvoří tzv. souhvězdí. Od nebe a hvězd není daleko k vesmíru a tak jsme z hvězdné oblohy plynule přešli k poznávání planet a Sluneční soustavy. Vysvětlili jsme dětem, zákonitosti střídání dne a noci, ukázali jsme jim planety sluneční soustavy a jejich jména. Povídali jsme si i o tom, jakým způsobem se lidé mohou do vesmíru dostat.

Únor 

V prvním únorovém týdnu jsme pokračovali v tématu z ledna, povídali jsme si o mimozemských bytostech, probouzeli jsme v dětech fantazii a představy o tom, jak by mohli vypadat lidé na jiných planetách. Také jsme dětem přiblížili tradici, která se váže k měsíci únoru – Masopust. Rodiče doma dětem připravili tradiční masopustní masky a pohoštění a my jsme s nimi a ostaními kamarády z mateřské školy uspořádali Masopustní průvod městem Paskov. S průvodem jsme navštívili pana starostu , zavítali jsme i do domova seniorů. Děti zazpívaly a poveselily se.
V tomto měsíci jsme se zaměřili i na etiketu a slušné chování ve společnosti – na plese u slavnostní tabule atd.

Březen

V měsíci březnu jsme se s dětmi zaměřili na přírodu a její ochranu. Přírodu jsme se dětem snažili přiblížit pomocí pohádek, ve které figurovala zvířátka a svoje místo tam měly i květiny. V prvním březnovém týdnu jsme se věnovali právě jarním květinám, které se začaly objevovat na zahrádkách po zimním období a také jejich poznáváním. V druhém týdnu jsme se zaměřily na pohádku o zvířátkách a jelikož měsíc březen je měsícem knihy, vytvořili jsme společně s dětmi o zvířátkách knížku, kterou jsme následně odnesli do místní knihovny, kde bude k zapůjčení a prohlédnutí pro obyvatele města Paskov. Ve třetím březnovém týdnu jsme děti seznámili s potřebou chránit přírodu a to pomocí třídění odpadu a také jeho využívání.  Poslední týden se nesl ve znamení velikonočních svátků, seznamovali jsme děti s tradicemi jednotlivých dnů před Velikonocemi a uskutečnili jsme dílnu pro děti a rodiče, kde bylo možné vytvořit si jarní ozdoby.

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2022 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.