Třída Rákosníček - Co jsme se už naučili

Prosinec 2019

V prosinci jsme se s dětmi zaměřili na zvyky a tradice, které k tomuto měsíci patří. Naším hlavním cílem bylo, aby si děti uvědomily, že jsou součástí různých skupin (rodina, třída) a v těchto skupinách mají svou roli. Pozvali jsme do třídy rodiče a prarodiče dětí, kteří společně s dětmi připravili těsta a napekli cukroví. Chtěli jsme, aby si děti uvědomily, že určité situace vyvolávají v lidech různé emoce (návštěva Mikuláše s družinou, pečení s rodiči a prarodiči, besídka pro rodiče, dárky pod stromečkem), které můžeme vidět a rozpoznat na jejich obličeji. Přáli jsme si, aby děti poznaly, že kouzlo Vánoc není jen v tom, že dostanou dárky, ale je hlavně v tom, že jsou jako rodina (lidé) spolu. Snažili jsme se, aby děti pochopily, že se lze vyjadřovat i jiným způsobem než verbálně, například gesty (krátká scénka při vánoční besídce). Ukázali jsme dětem, že lidem, které máme rádi a vážíme si jich, můžeme udělat radost nejen věcným dárkem, ale i písničkou, básničkou, pohlazením.I v prosinci jsme s dětmi trávili hodně času venku, pozorovali jsme ptáčky, kteří přilétají na školní zahradu a doplňovali jim potravu do krmítek.

 

Listopad 2019

V listopadu jsme u dětí upevňovali nastavená pravidla. Zaměřili jsme se na to, aby se děti ve třídě cítily dobře a bezpečně, a aby věděly, že jsou součástí kolektivu. Podporovali jsme děti v samostatnosti jak při vyjadřování svých názorů, tak při oblékání a stolování. Podporovali jsme u dětí jejich zvídavost při tvoření myšlenkových map a zaměřili jsme se na prožitkové učení. I v tomto měsíci jsme se snažili co nejvíce času trávit venku v přírodě a všímali jsme si změny, která v přírodě nastala, tedy toho, že den je kratší.
S dřívějším stmíváním se dříve na obloze objevují hvězdy a ty byly i naším dalším tématem. Ukázaly jsme dětem, že hvězdy společně tvoří souhvězdí – obrazce a že je dobré spolupracovat, aby něco pěkného vzniklo. Děti si vytvořily stínové divadlo a hvězdné loutky, které se staly v tomto měsíci velmi oblíbené.
S hvězdou a oblohou souvisí i andělé a tak jsme koncem měsíce volně přešli k malování a tvoření andělů a povídání o nich.
 

Říjen 2019

V říjnu jsme se s dětmi zaměřili na pravidla, a to jak třídní, tak pravidla v přírodě. Na začátku měsíce jsme si stanovili třídní pravidla a seznámili jsme děti s pravidly chování v jednotlivých centrech. V tomto měsíc jsme maximálně využívali pěkného počasí k procházkám a pobytu dětí v přírodě. S dětmi jsme se zaměřili na pozorování změn v přírodě během celého měsíce. Společně jsme sbírali různé přírodniny, které jsme nadále využívali jak k činnostem ve třídě – výroba zvířátek a obrázků, využití přírodnin k předmatematickým představám, apod., tak i venku – domečky pro zvířátka či skřítky, mandaly,…. Na konci měsíce jsme plynule přešli na téma VESMÍR, ve kterém jsou také určitá pravidla. Do mateřské školy přijelo nafukovací planetárium, kde děti shlédly pohádku a dozvěděly se spoustu nových věcí o vesmíru. Děti si s radostí stavěly a vyráběly rakety, malovaly planety, lepily hvězdy a v dílně si vyrobily svou raketovou základnu.
V závěru měsíce jsme společně s dětmi navštívili místní knihovnu, kde si pro nás paní knihovnice připravila besedu.

 

Září 2019

V měsíci září jsme se zaměřili především na adaptaci dětí ve třídě a zvládnutí jejich odloučení od rodičů. Děti se seznámily s novými kamarády, budovou MŠ i jejím blízkým okolím. Rozvíjeli jsme u dětí komunikaci mezi sebou navzájem a mezi dětmi a dospělými. Během celého měsíce jsme si s dětmi vytvářeli pravidla třídy, a dbali jsme na jejich dodržování. Děti se seznamovaly s centry aktivit, jejich vybavením a práci v konkrétních centrech. Zaměřili jsme se také na zkvalitnění práce v sebeobsluze. Vzdělávací činnosti byly realizovány nejen ve třídě, ale také na školní zahradě či blízkém okolí.
S dětmi jsme tvořili na téma zahrada na podzim. Výrobky byly vystavené na místní výstavě zahrádkářů, kterou jsme následně s dětmi navštívili.


kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena