Třída Rákosníček - Co jsme se už naučili

Září

V září se děti adaptovaly na prostředí třídy a seznamovaly se nejen se svými kamarády, ale také s pravidly třídy, které jsme si společně vymysleli a ztvárnili. Vedli jsme děti k tomu, aby uměly prosadit nejen sebe, ale také svůj názor. Poznávaly, jak se řeší různé sociální situace, konflikty, jak pomoci druhému a jak si pomoc vyžádat. Snažili jsme se, aby se děti cítily v bezpečném prostředí, založeném na důvěře a vzájemném respektu.
Během září děti navštívily místní zámek, kde shlédly výstavu loutek a marionet. Děti předškolního věku si udělaly výlet do vedlejší vesnice Řepiště, kde navštívily dřevěný kostelík.

 

Říjen

V měsíci říjnu jsme se s dětmi zaměřili na pozorování živé i neživé přírody v našem blízkém okolí. Seznamovali jsme se se změnami, které se v přírodě dějí při změně ročního období a také s tím, co tyto změny přinášejí. S dětmi jsme tyto změny pozorovali nejčastěji v místním parku, který nabízí velké množství stromů, keřů a rostlin. Sbírali jsme nejrůznější přírodniny, které jsme nadále využívali jak k činnostem ve třídě, tak i venku – stavby domečků pro zvířátka apod.
Děti předškolního věku se zúčastnily besedy v místní knihovně. V MŠ proběhla první schůzka našeho ekotýmu.

 

Listopad

V měsíci listopadu jsme se zaměřili na to, abychom společně s dětmi tvořili podnětné prostředí a dbali jsme na to, aby učení bylo prožitkové. Poznávali jsme s dětmi přírodu a vše živé, zároveň jsme ale dětem ukázali, že život není nekonečný - navštívili jsme s dětmi místní hřbitov, kde jsme uctili památku všech zesnulých. Vedli jsme děti k úctě a ke vzpomínkám na ty, kteří už nejsou s námi, ale máme je ve svých srdcích. Vedli jsme děti k uctívaní starých tradic, a také tradice lokálních. V rámci tohoto bylo pro děti připraveno v místním parku Zámecké strašení (již tradiční akce MŠ).
Také jsme se zaměřili na to, aby dětmi měly povědomí o starých řemeslech. Některé si děti mohly během vzdělávání vyzkoušet, např. řezbář, dráteník, švadlena, kuchař,… Děti během těchto činností vytvářely výrobky na Vánoční jarmark, který se uskutečnil na konci listopadu.

 

Prosinec

V prosinci jsme se s dětmi zaměřili na zvyky a tradice, které k tomuto měsíci patří. Přáli jsme si, aby si děti uvědomily, že kouzlo Vánoc nespočívá pouze v dávání dárků, ale že nejdůležitější je to, být s rodinou a s lidmi, které máme rádi. Každý den si dětmi otevřely obálku v adventním kalendáři, kde na děti čekaly tematické úkoly nebo hry. Těšili jsme se společně na příchod Mikuláše, čerta a anděla, pro které si děti připravily písničky, básničky a také taneček. Děti předškolního věku navštívily vánoční koncert, který každoročně pořádá ZUŠ Vratimov v místním kině a všichni společně jsme navštívili místní knihovnu, kde si pro nás paní knihovnice připravila besedu o Vánocích.
Ukázali jsme dětem, že lidem, které máme rádi a vážíme si jich, můžeme udělat radost nejen věcným dárkem, ale i písničkou, básničkou či pohlazením. Proto jsme si s dětmi připravili vánoční besídku s posezením nejen pro rodiče, ale také blízkou rodinu. Děti pro rodiče napekly perníčky, linecké cukroví, připravily vánoční punč a společně jsme si užili vánoční atmosféru ve třídě.

 

Leden

Na začátku měsíce jsme si s dětmi vyprávěli o tradicích souvisejících s Vánocemi, a to o Třech králích. Děti zkoušely dramatizace příchodu Třech králů do Betlému. Tímto jsme se snažili, aby děti posílily své sebevědomí a uměly se samostatně projevit. V tomto měsíci jsme se zaměřili především na etiketu, pravidla slušného chování a jejich dodržování nejen ve školce. Děti si vyzkoušely pomocí dramatizace různé situace, kde se musely rozhodnout, jak správně reagovat a zachovat se. Tyto zkušenosti jsme s dětmi mohli využít také na společenské akci, a to karnevalu s Hopsalínem, který se konal v Komunitním centru v Paskově. V druhé půlce měsíce se některé děti zúčastnily lyžařského výcviku, proto jsme si s dětmi povídali o zimních sportech. I zde jsme se zaměřili na etiketu, kooperaci a prosociální chování při kolektivních sportech.

 

Únor

V únoru jsme se ve třídě Rákosníček zabývali environmentální výchovou dětí se zaměřením na téma VODA, resp. Pakoskovníček a království vody. Děti se seznámily s důležitostí vody pro život, se všemi podobami vody, s jejím skupenstvím, určovaly, kde všude se voda vyskytuje, a hlavně kde je voda důležitá. Také děti pochopily koloběh vody na planetě Zemi. Děti se tématem voda zabývaly ve všech centrech aktivit a dbali jsme především na prožitkové učení. Snad nejoblíbenější činností se stalo mytí nádobí v centru Voda-písek. Celkově jsme se snažili vytvořit pozitivní vztah dětí k živé i neživé přírodě a utvářet povědomí o sounáležitosti s okolním světem.
Také jsme se s dětmi zaměřili na tradici, která je pro tento měsíc typická, a to MASOPUST. Děti se seznámily s typickými znaky masopustu a s ostatními třídami z MŠ se účastnily Masopustního průvodu, který vyvrcholil na místním zámku, kde si pan starosta přichystal pro děti pěkný masopustní program.
Jedno únorové dopoledne předškolní děti navštívily Základní školu v Paskově, kde si pro ně přichystaly děti ze 3. třídy připravily program a poprvé si zkusily být opravdovými školáky.
Koncem měsíce začaly jezdit předškoláci na plavecký kurz do Brušperku, kde se jim věnují lektoři plavání.

 

Březen

V měsíci březnu jsme s dětmi navázali na probírané téma z února, a to VODU. Děti zjišťovali, že vodu nepotřebujeme je my lidi, ale také rostliny a živočichové, kteří v ní a kolem mi žijí. V mateřské škole nás navštívilo divadlo Leonka, které pro nás připravilo pohádku U modré tůňky. Také si děti prožiji tzv. Modrý den, který opět navázal na naše téma VODA, a jak děti, tak i personál v MŠ se tento den převlékl do modré barvy. Poté jsme v tento den vyrazili na průzkum paskovských vodních toků a společně jsme došli k paskovským rybníkům, kde jsme pozorovali život jak ve vodě, tak i kolem ní.
Ke konci měsíce jsme se s dětmi zaměřili na blížící se Velikonoční svátky – barvili jsme kraslice, vyráběli velikonoční přání a obrázky, poznávali jsme první jarní rostliny a děti jsme seznamovali s typickými tradicemi, které k Velikonocím patří. Také jsme ve třídě přivítali rodiče a prarodiče našich dětí a během společně stráveného odpoledne jsme tvořili z keramické hlíny výrobky, které buď vyzdobí naší zahradu mateřské školy nebo se výrobky budou prodávat na Zahradní slavnosti, která se bude konat v květnu.

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2024 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.