V této třídě CIPÍSEK vyučují paní učitelky Mgr. Zuzana Sklářová, Simona Chroboková a Mgr. Jarmila Petrošová.

 kremilek cipisek
krtecek rakosnicek
 

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 22 dětí 
Děti věkově homogenní: 2 - 3 roky

Charakteristika třídy Cipísek ve školním roce 2023/2024

     Ve třídě Cipísek je zapsáno 22 dětí v rozmezí 2 - 3 let, 16 dívek a 6 chlapců. V září nenastoupí všechny děti, některé nastoupí v průběhu roku. Třída je uzpůsobena pro nejmenší děti tak, aby splňovala veškeré bezpečnostní a hygienické podmínky. Děti mají k dispozici dostatek her, hraček, didaktických pomůcek, výtvarného materiálu apod. pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Veškerý nábytek a zdi třídy jsou v jemných pastelových barvách, aby se zde děti cítily příjemně. Děti mají dostatek prostoru pro pohybové aktivity, volné hry, stolování i odpočinek.
     S dětmi budou pracovat paní učitelky Mgr. Zuzana Sklářová, Simona Chroboková a Mgr. Jarmila Petrošová.
     Děti budou vzdělávány dle RVP PV, školního vzdělávacího programu, který má název: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“, projektu „Malý farmář“ a v programu Začít spolu. Z těchto programů vychází i třídní vzdělávací program, který navazuje na loňský TVP a celoroční projekt s názvem:

„Jaro, léto, podzim, zima – s Cipískem je nám moc prima.“


Charakteristika TVP ve školním roce 2023/2024

     Hlavním cílem v letošním školním roce bude všestranný rozvoj osobnosti dětí, postupná adaptace ( na prostředí, kamarády a paní učitelky), pochopení a respektování třídních pravidel, vzájemná spolupráce (s kamarády i s učitelkami), budování důvěry a tolerance, rozvoj komunikace, samostatnosti, zodpovědnosti, sebeobsluhy a motorických dovedností jak v oblasti jemné tak i hrubé motoriky. Důležitý je individuální přístup ke každému dítěti a podle toho s ním nadále pracovat. Snažit se být dětem průvodcem, společníkem a kamarádem po jejich cestě životem, ne vůdcem.

Hlavní záměr:
• rozvíjet zdravé životní návyky a postoje (sebeobsluha, hygiena, zdravý životní styl)
• vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé)
• rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb
• rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích
• podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu
• systematicky rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení
• poznávat okolní svět a přírodu prostřednictvím pobytu na školní zahradě a procházkách po okolí 
kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2024 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.