V této třídě CIPÍSEK vyučují paní učitelky Bc. Renáta Chovančíková,
Zuzana Tomášková

kremilek cipisek
krtecek rakosnicek
 

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 21 dětí
Děti věkově homogenní: 2 - 3 roky

 
Charakteristika batolecí třídy Cipísek - školní rok 2019/2020

Batolecí třída „ Cípísek“ je uzpůsobena v mateřské škole Paskov pro děti od dvou do tří let. V letošním roce 2019/2020 je přihlášeno do třídy 21 dětí z toho 15 dívek a 6 chlapců. Z toho je patrné, že tuto třídu navštěvují především děvčata. Třída „ Cipísek“ je uzpůsobena pro tyto děti tak, že splňuje bezpečnostní a hygienické podmínky. Celé prostory třídy jsou veselé, v jemných barvách a jsou tam vytvořeny prostory pro spontánní hru, odpočinek nebo soukromí.

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

Záměr třídního vzdělávacího programu: Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu, který nese název „ Děti z kouzelné zahrady u zámku“. Děti se budou během školního roku vzdělávat pomocí Rámcového vzdělávacího programu a principů programu „ Začít spolu“. Cílem našeho TVP je poskytnou bezpečné a příjemné prostředí, které bude nápomocné k tomu, aby děti lépe zvládly adaptaci v novém prostředí, odloučení od maminky a také aby byly schopni si najít v mateřské škole kamarády a bylo jim tady dobře. Děti během školního roku budeme všestranně rozvíjet a vytvářet u nich tělesné, manipulační, pohybové, komunikační a sebeobslužné dovednosti. Taky se u dětí zaměříme na rozvoj zdravého životního stylu. K poznávání okolního světa budeme využívat okolí kolem MŠ a školní zahradu.

Naším společným cílem bude: Poskytnout dětem na začátku roku v době adaptace bezpečné prostředí plné pohody, radosti a lásky. Dětí budeme vzdělávat a vychovávat tak, aby se z nich na konci předškolního vzdělávání stala samostatná a plně rozvinutá osobnost na základě individuálních zvláštností konkrétního dítěte. Dětem připravíme takové činnosti, aby byly pomocí nich schopné se rozvíjet ve všech oblastech, mezi které řadíme tyto: fyzické, psychické, sociální. U dětí se také zaměříme na rozvoj samostatnosti, sebevědomí a zdravého životního stylu. Ve vzdělávání budeme podporovat smyslové vnímaní, jelikož toto vnímání je důležité proto, aby dítě zvládlo poznávat okolní svět. U dětí prohloubíme také sounáležitost s okolní přírodou, taky aby ji byly schopné ji děti chránit. Komunikační  schopnosti budeme rozvíjet pomocí básní, písní, her, pohádek.

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena