tým

areal mspaskov m1.    CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1. Velikost školy, počet tříd

Budova mateřské školy se nachází téměř v centru města Paskov na ulici Místecká. Mateřská škola je účelově postavená zděná jednopatrová budova, jejíž součástí je soukromý byt. Provoz školy byl zahájen 1.9.1983.

V mateřské škole je pět věkově smíšených (heterogenních) tříd a jedna třída batolecí s přizpůsobeným prostředím pro děti ve věku od dvou do tří let. Součástí školy je i tělocvična. Ve třídě se vzdělává maximálně 28 dětí v celodenním provozu 6:00 – 17:00 hod. Kapacita školy je 166 dětí. Vzdělávání zajišťuje 13 pedagogů (z toho 2 speciální pedagogové pro děti se SVP). Tým školy tvoří dále školnice, provozní zaměstnanci, 2 asistentky pedagoga, 3 školní asistentky, 2 kuchařky, vedoucí školní jídelny. 
 
Počet zaměstnanců a výše jejich pracovních úvazků vychází z limitů, normativů a zejména PH MAX a realizace projektů MŠMT a mění se v závislosti na těchto rozpočtových ukazatelích.
 
V přízemí budovy se nachází tři třídy (Cipísek, Rákosníček a Maková Panenka). V patře pak také další tři třídy (Křemílek, Krteček a Ferda Mravenec). Třídy jsou velmi prostorné, každá má svůj vlastní vchod, který je opatřen čtečkou bezpečnostních vstupních čipů, které vlastní pouze zákonní zástupci dětí, pověřené osoby k vyzvedávání a zaměstnanci školy. V šatně ve třídách Rákosníček a Křemílek jsou nad dveřmi umístěny zvonky, které svým zvukem po otevření dveří upozorňují na příchod a odchod osob. Je tak zajištěna maximální bezpečnost dětí a omezen vstup cizích osob do budovy. Všechny návštěvy do mateřské školy se hlásí u vchodu ředitelny, který je opatřen bezpečnostní kamerou. Všechny třídy mají pracovnu, hernu, zmodernizované sociální zařízení (zvlášť WC a koupelnu) a vzdělávací prostředí v nich je členěno dle programu Začít spolu do center aktivit s dostatkem pomůcek a hraček pro rozvoj dětí. Čtyři třídy mají interaktivní tabuli. Menší pátá třída „ Maková panenka“ je pouze pro 12 dětí a umožňuje individuální přístup ve vzdělávání. Ve školním roce 2018/2019 ve třídě Maková Panenka probíhaly školní i volnočasové aktivity dětí, třída je metodickým centrem pedagogů naší mateřské školy i externích učitelů v rámci DVPP v projektu Učíme se spolu (Centrum kolegiální podpory), probíhají zde přednášky pro rodiče nebo EKOSCHŮZKY s rodiči. V roce 2019/2020 opět třída slouží dětem. Třída Cipísek byla od 1.9.2016 přizpůsobena dětem batolecím do 3 let.
 
Proběhla celková rekonstrukce prostor této třídy tak, aby byla zajištěna bezpečnost, hygienické zázemí a vzdělávací podmínky pro děti ve věkové kategorii 2-3 roky. Třída je prostorem nabízející splnění základních potřeb malých dětí a vzdělávají se v ní děti pouze takto malé děti. Třída je esteticky laděna do pastelových barev, jsou v ní zajištěny bezpečné hračky s certifikátem od 1 roku věku – tématicky je zařazena jako „lesní třída“ plná zvířátek a stromů. Nábytek a bezpečnostní kryty jsou vyrobeny na míru ze dřeva s oblými rohy a tím je v maximální míře zajištěn bezpečný design pro nejmenší děti. Ve třídě je také vyvýšené patro bohatě dětmi využíváno ke hrám. Rekonstrukce třídy byla hrazena z rezervního fondu mateřské školy, realizovala forma LOKKI.
 
Budova je částečně podsklepená, v prostorách sklepa je sklad potravin školní jídelny, která byla v roce 2009 zrekonstruována. Kapacita školní jídelny je 166 dětí a cca 25 zaměstnanců. Školní kuchyně byla zrekonstruována v roce 2005 – 2009 a zaměstnanci připravují pro děti celodenní stravování (dopolední přesnídávka, oběd, odpolední svačina). Kuchyně zabezpečuje rovněž polední stravování pro zaměstnance mateřské školy. Každá třída má přípravnu jídla, v každé přípravně jídla je také myčka nádobí, v některých je mikrovlnná trouba a trouba k pečení. Školní kuchyně je moderně vybavena konvektomatem, el. sporáky a přístroji k přípravě pokrmů. V budově je výtah pro nádoby s uvařenými pokrmy. V září 2010 byla v budově vyměněna okna a budova byla zateplena.
 
Podmínky pro kvalitu vzdělávání podporují další prostory školy. Knihovna je prostorem pro sdílení, kolegiální a profesní podporu, mentoring, pedagogické rady, porady, individuální konzultace s rodiči, kulaté stoly. Prostor je také využíván pro logopedickou prevenci, cílenou intervenci, předmět speciálně pedagogické péče pro děti se SVP. V knihovně neboli společenské místnosti je zajištěno prostředí s několika notebooky, tablety, internetem, pomůckami a didaktickým materiálem pro všechny zaměstnance školy. Zaměstnanci mají plně k dispozici multifunkční tiskárnu s finisherem v přízemí budovy. Mateřská škola má úložiště dat. Všechny učitelky mají své vlastní uzamykatelné zázemí v šatnách se soc. zařízením a úložným prostorem. Součástí školy je kancelář ředitelky, kancelář zástupkyně ředitelky a kancelář vedoucí školní jídelny, dále také sklad TV pomůcek a VV pomůcek.
 
Technické zázemí tvoří spisovna (archiv), sklad prádla a hygienických potřeb, technická místnost s pračkou a sušičkou, sklady potravin, sklad zeleniny, přípravna zeleniny, šatna provozních zaměstnanců a zvláštní vchod vedle bytu vede do plynové kotelny. Denně jsou do mateřské školy přiváženy čerstvé potraviny, pečivo, zelenina, ovoce.2.2.  Charakter budovy, okolí školy

Areál mateřské školy je oplocen a od hlavní komunikace je oddělen soukromým pozemkem, který zajišťuje částečně bezpečnost dětí – škola je vidět z hlavní komunikace, ale zasazena je do rozlehlé zahrady u říčky Olešná, která dělí zahradu školy od zámeckého parku. Jednopodlažní zděná budova s pěti vchody pro děti a veřejnost a postranním vchodem pro zaměstnance školní jídelny byla postavena v roce 1983 v akci „Z“, kdy přispělo svou prací mnoho občanů Paskova. V roce 1984 ji obec Paskov předala závodu Biocel Paskov, který leží na katastru obce,a to až do r. 1990, kdy se vrátila pod správu obce. V roce 2012 dostala budova na fasádu nové logo, které vytvořila keramička z Paskova paní Ing. Šárka Šodková.
 
Součástí mateřské školy je překrásná prostorná EKO zahrada v rozsahu 6 338 m čtverečních, která byla zmodernizována s cílem environmentálního vzdělávání a osvěty (EVVO) a slavnostně otevřena v roce 2015. Nachází se okolo celé budovy mateřské školy. Každá třída má své pískoviště, průlezky, herní komponenty, vyvýšený pěstební záhonek, bylinkovou spirálu, je zde také hmyzí domeček, broukoviště, lanová dráha, lanové průlezky, hřiště s polyuretanovým povrchem a brankami, vzdělávací venkovní altánek (zahradní učebna), hmatový chodník aj. Zahrada je přístupna i široké veřejnosti v rámci akcí mateřské školy. Součástí EKO zahrady je i kompostér do kterého děti přináší bioodpad a pozorují „práci přírody“. Zcela jedinečné je využití pozemku za zahradou až k řece Olešné s indiánským totemem, ohništěm a týpím z vrbových prutů, kde mohou děti pozorovat živou i neživou přírodu.
 
Na zahradě mohou děti v letních měsících využívat vodní brouzdaliště. Zahrada školy je přírodní oázou, kde od jara do podzimu mohou děti poslouchat zpěv ptáků, zvuky zvířat, pozorovat srnky a veverky, které z nedalekého parku často zavítají až k nám na zahradu. Děti mohou tyto zvířata pozorovat v ptačích nebo veverčích budkách, mohou pozorovat hmyz v broukovišti, nebo hmyzím hotelu, mohou pozorovat létající hmyz a motýly v motýlí zahradě, která je rozkvetlá na celé jižní straně budovy. Na zahradě je nově zasazeno cca 30 stromů a keřů, které postupně kvetou a dozrává také okrasné ovoce. Na zahradě je také mnoho vzrostlých jehličnatých i listnatých stromů, které poskytují ve slunečných dnech stín. Technický stav budovy je dobrý, kvalita je stále sledována,opravy, modernizace a technické zhodnocení jsou průběžně realizovány.
 
Vstupy do jednotlivých tříd jsou koncipovány tematicky do každé třídy tak, aby navazovaly pocit bezpečí, útulnosti a motivovaly rodiče a děti ke vstupu (dveře každé třídy ze zahrady jsou opatřeny obrázkem s názvem třídy: např.: Křemílek). Atraktivní je vstup ze třídy přes schodišťovou terasu do zahrady. Kolem celé budovy je dopravní hřiště. Činnosti na tomto hřišti podporují pohybové aktivity dětí a seznamují hravou formou děti s pravidly silničního provozu. Jednou za školní rok navštíví naše děti strážníci městské Policie z Frýdku-Místku se svým výukovým programem. K zahradnímu vybavení patří zahradní domky jako skladové prostory hraček, koloběžek, trojkolek, kol a zahradního náčiní.
 
Škola je umístěna v klidném prostředí kousek dál od hlavní cesty (cca 50 m), přitom v dobré dostupnosti od parkoviště vozidel pro rodiče, které je vyhrazeno podél ulice Místecká. Dobrá je i autobusová dostupnost do okolních měst a vesnic. Okolí školy má svou historickou, kulturní, současnou i environmentální hodnotu. Sousedí ze zahradou Zámku Paskov, který se již několik let těší úspěšné rekonstrukci a od roku 2017 je již v provozu na Zámku nádherné muzeum se sezónními bohatými akcemi a výstavami obrazů, fotografií a rukodělných prací.
 
Pobyt venku mohou děti trávit jednak na zmíněné zahradě školy, hřišti, ale také v okolí mateřské školy, které je velmi vhodné pro toulky přírodou – lesy, poli, loukami, řeky s rozmanitým terénem, okolím rybníků Kuboň, Křišťál a Pilíky a samotným městem s krásným zrekonstruovaným zámkem se slunečními hodinami, zámeckým parkem, sochami, kašnou na náměstí, kostelem, knihovnou nebo novou víceúčelovou halou.

V červnu roku 2019 začala plánovaná nástavba budovy, která bude trvala 150 dní. Realizační firmou byla ostravská stavební fa PERPERIKON s.r.o. Hlavním cílem bylo zkvalitnit předškolní vzdělávání snížením počtu dětí na třídu (až dle možnosti PH MAXU), vybudování ČÍTÁRNY PRO DĚTI A RODIČE (cíleně pro rozvoj předčtenářských dovedností, kritického myšlení, rozvoji řeči a v neposlední řadě se budeme snažit probudit u dětí tolik již ztrácející se LÁSKOU KE KNIZE).
 
V čítárně plánujeme pravidelně provozovat pro děti se SVP i děti zdravé MUZIKORELAXACI. V prosinci 2019 byla nástavba budovy dokončena, zkolaudována byla v květnu 2020 a ve školním roce 2020 – 2021 bude využita pro třídu Ferda Mravenec, která sídlila na odloučeném pracovišti v 1.patře ZÁKLADNÍ ŠKOLY, kde hostovalo 28 dětí – předškoláků a dětí s OŠD. V nástavbě je také vybudována tělocvična, kterou budou moci navštěvovat i naše batolata. Nové jsou také skladové prostory, soc. zařízení, kancelář pro učitele a prostorná chodba, která již bude spojovat třídu Maková panenka s ostatním vnitřním prostorem budovy.
 
Celkově nástavba zvýší kvalitu prostředí a vzdělávaní předškolních dětí a umožní být daleko více využívaným centrem při spolupráci s rodiči, veřejností i rodiči dětí, které se zatím v MŠ nevzdělávají z důvodu nízkého věku. V plánu jsou také pohybové nebo výtvarné mimoškolní aktivity právě s těmito mladšími batolaty a jejich rodiči.

V červnu v roce 2021 byla na školní zahradě vybudována Mini Ekofarma, kde žijí křepelky, králík a morče. O zvířata se starají děti společně s učitelkami. Děti si díky této farmě tvoří vztah k hospodářským zvířatům. Ve stejném roce město Paskov vystavilo lávku přes říčku Olešnou, která dětem umožňuje bezpečnější přechod do blízkého parku, kde je spousta příležitostí k hrám dětí a k hlubšímu poznání přírody.


Copyright © 2009 - 2024 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.