V této třídě Ferda Mravenec vyučují paní učitelky  Zdeňka Mičlová a Bc. Renáta Senftová, asistentka pedagoga Jana Křížová
  
   


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)
 

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 26 dětí
Třída věkově heterogenní: 3 - 6 let

 

Charakteristika třídy Ferda Mravenec v roce 2021 - 2022

Ve třídě Ferda Mravenec je ve školním roce 2021/2022 zapsáno 26 dětí. Z toho je 10 chlapců a 16 děvčat. Jsme třída věkově heterogenní, děti mají v rozmezí 3-6 let, z toho je 12 předškoláků, u kterých se zaměříme na přípravu před nástupem do povinné školní docházky (rozvoj čtenářské, matematické a informační pregramotnosti).

S dětmi budou pracovat paní učitelka Zdeňka Mičlová, Bc. Renáta Senftová a asistent pedagoga paní Jana Křížová.

Třída Ferda Mravenec je uzpůsobena pro děti tak, že splňuje bezpečností i hygienické podmínky, které jsou pro děti tohoto věku nejvíce podstatné. Třída je navržena v jemných pastelových barvách s místy jak pro spontánní činnosti dětí, tak i pro odpočinek nebo soukromí.

Charakteristika vzdělávacího programu v roce 2021 - 2022

Název Třídního vzdělávacího programu:

„Začínáme spolu“        

Při výchovně vzdělávací práci vycházíme z RVP pro MŠ a základního principu programu ZAČÍT SPOLU a ŠVP „Děti z kouzelné zahrady u zámku“.
Pomocí malého živočicha „Veverky Emilky“ se děti postupně budou seznamovat s těmito IB:
- Emilka v kouzelné zahradě
- Budeme si hrát a poznávat s veverkou Emilkou
- Emilka u rozezpívané vrby
- Veverka Emilka už bude školák
- Emilka cestuje do říše pohádek
- Jsme kapkou v moři v lidské společnosti
- Emilčina zdravá abeceda


Veverka Emilka děti nenásilně seznámí a pomůže jim zvládat vše z oblasti EVVO – environmentální, multikulturní, bude pomáhat dětem ohroženým škol. neúspěchem, bude je učit lásce ke vzdělání, rodině, lidem a přírodě kolem nás, kamarádství a kolegialitě, bude u dětí vzbuzovat a navazovat atmosféru bezpečí, důvěry a porozumění, vést děti k ekologickým aktivitám, k péči o životní prostředí, lásce k přírodě živé i neživé.

PŘI PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTÍ SE BUDEME ŘÍDIT HLAVNÍMI CÍLY VZDĚLÁVÁNÍ:
1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
2. Osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. Získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Velkou roli zde hraje prožitkové učení a integrované vzdělávání.


Ve vzdělávání zohledňujeme věk a vyspělost dětí, individuální vzdělávací potřeby a možnosti jednotlivých dětí.


Velký důraz a velkou pozornost budeme po celý rok věnovat spolupráci s rodiči, budeme konzultovat všechny problémy a možnosti, jak co nejlépe a citlivě postupovat při výchově a vzdělávání jejich dítěte.

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena