V této třídě Ferda Mravenec vyučují paní učitelky Ivana Ševčíková a Zdeňka Mičlová
  
   


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)
 

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 28 dětí
Třída věkově homogenní: 5 - 6 let

 

Charakteristika třídy Ferda Mravenec 

 

Ve třídě Ferda Mravenec se v tomto roce bude vzdělávat 28 dětí, z toho je 14 děvčat a 14 chlapců ve věku 5 – 6 let. Ve třídě jsou 4 děti s odkladem školní docházky a rovněž 6 dětí ohrožené školním neúspěchem. S jedním dítětem chodí 3x v týdnu pracovat speciální pedagog Bc. Renata Chovančíková.

 

Charakteristika vzdělávacího programu

Třídní vzdělávací program s názvem „KAŽDÝ JSME JINÝ“ vychází z RVP pro MŠ, programu Začít spolu a ŠVP „Děti z kouzelné zahrady u zámku“ a je zaměřen na pochopení jedinečnosti každého z nás, emoce a prožitky. Nadále budeme prohlubovat environmentální výchovu, které se budeme věnovat během celého školního roku.

Hlavní prioritou ve vzdělávání v naši třídě bude vést děti k toleranci ke svému okolí, pochopení, že každý jsme jiný, úctě k přírodě a zvířatům. Toho se budeme snažit docílit častým pobytem v přírodě, péčí o zvířata a zahrádku. Budeme se snažit pro děti připravit bezpečné prostředí plné pohody a bohatých zážitků, ve kterém budou moci maximálně rozvíjet své osobní předpoklady a do dalšího života budou odcházet obohacené o další vědomosti, zkušenosti a dobře vybaveny do situací, které je v dalším životě čekají.

Děti budou pracovat v centrech aktivit, kde mají možnost si sami vybírat činnosti, které je nejvíce zajímají a které jsou pro ně zajímavé. Hodně času budeme trávit v přírodě, kde děti budou mít možnost si nasbírat spoustu přírodního materiálu, se kterým budeme následně pracovat a využívat ho co možná nejvíce v rámci environmentální výchovy k dalšímu užitku.

 Pomocí různorodých aktivit budeme u dětí rozvíjet slovní zásobu a snahu vyjadřovat své pocity a postřehy. Kladnou motivací a dostatečně podnětným prostředím probouzíme u dětí vlastní iniciativu pracovat, přemýšlet, vyjadřovat se, kooperovat. Děti získávají své zkušenosti názorně, na základě svých zkušeností a poznatků z vlastních činností a prožíváním nejrůznějších situací. Důležitá je pro nás spolupráce všech zaměstnanců mateřské školy, protože jenom tak můžeme dosáhnout maximální efektivnosti vzdělávání.

Pro děti nechceme být pouze učitelkami, ale průvodci na jejich cestě za poznáním, jejich rádci a pomocníci v situacích, kdy už si sami nebudou vědět rady.

 Děti jsou naše budoucnost. Vše co do nich v předškolním věku vložíme se nám a naší společnosti vrátí. Proto je připravíme do života co nejlépe, s láskou a pochopením.

          

 

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena