V této třídě Ferda Mravenec vyučují paní učitelky  Zdeňka Mičlová, Bc. Renáta Senftová a školní asistent Tereza Senftová.
  
   

(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)
 

 Co jsme se už naučili 

Počet dětí ve třídě: 26
Třída věkově heterogenní: 2 - 7 let

Charakteristika třídy Ferda Mravenec pro školní rok 2023-2024

Ve třídě Ferda Mravenec je ve školním roce 2023/2024 zapsáno 26 dětí. Z toho je 15 chlapců a 11 děvčat. Jsme třída věkově heterogenní, děti mají v rozmezí 2-7 let, z toho je 6 předškoláků + 1 chlapec s odkladem školní docházky.

S dětmi budou pracovat paní učitelka Zdeňka Mičlová, Bc. Renáta Senftová a školní asistentka Tereza Senftová.
Děti budou vzdělávány dle nového RVP PV, školního vzdělávacího programu, který má název: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“ a v programu Začít spolu také s předškolními dětmi budeme pracovat i dle Metody dobrého startu.

Třída Ferda Mravenec je uzpůsobena pro děti tak, že splňuje bezpečností i hygienické podmínky, které jsou pro děti tohoto věku nejvíce podstatné. Třída je navržena v jemných pastelových barvách s místy jak pro spontánní činnosti dětí, tak i pro odpočinek nebo soukromí.

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu ve třídě Ferda Mravenec

Název Třídního vzdělávacího programu: "Poznáváme sebe a krásy našeho města.“
Motto: „Mapu celou projedeme, prstík na to použijeme.“


Při výchovně vzdělávací práci vycházíme z RVP pro MŠ a základního principu programu ZAČÍT SPOLU a ŠVP „Děti z kouzelné zahrady u zámku“.
Pomocí malého živočicha „veverky Emilky“ se děti postupně budou seznamovat s těmito IB:
* Emilka v kouzelné zahradě
* Budeme si hrát a poznávat s veverkou Emilkou
* Emilka u rozezpívané vrby
* Veverka Emilka už bude školák
* Emilka cestuje do říše pohádek
* Jsme kapkou v moři v lidské společnosti
* Emilčina zdravá abeceda


Veverka Emilka děti nenásilně seznámí a pomůže jim zvládat vše z oblasti EVVO – environmentální, multikulturní, bude pomáhat dětem ohroženým škol. neúspěchem, bude je učit lásce ke vzdělání, rodině, lidem a přírodě kolem nás, kamarádství a kolegialitě, bude u dětí vzbuzovat a navazovat atmosféru bezpečí, důvěry a porozumění, vést děti k ekologickým aktivitám, k péči o životní prostředí, lásce k přírodě živé i neživé.


PŘI PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTÍ SE BUDEME ŘÍDIT HLAVNÍMI CÍLY VZDĚLÁVÁNÍ:
1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
2. Osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. Získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.
4. Rozvíjení osobnosti dítěte pomocí přirozené výchovy.
5. Posilování jeho zdravého sebevědomí.
6. Osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost.

Velkou roli zde hraje prožitkové učení a integrované vzdělávání.
Ve vzdělávání zohledňujeme věk a vyspělost dětí, individuální vzdělávací potřeby a možnosti jednotlivých dětí.
Velký důraz a velkou pozornost budeme po celý rok věnovat spolupráci s rodiči, budeme konzultovat všechny problémy a možnosti, jak co nejlépe a citlivě postupovat při výchově a vzdělávání jejich dítěte.kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2024 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.