V této třídě KŘEMÍLEK vyučují paní učitelky Bc. Lucie Kreclová, Silvie Rundtová, DiS. et DiS. a školní asistent Michaela Polachová
(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 

 Co jsme se už naučili 

 

Počet dětí ve třídě: 28
Třída věkové heterogenní: 3 - 6 let

  

Charakteristika třídy Křemílek v roce 2022 – 2023

Ve třídě Křemílek je ve školním roce 2022/2023 zapsáno 28 dětí, z toho 11 dívek a 17 chlapců. Jedná se o třídu věkově heterogenní, děti mají v rozmezí 3– 6 let, z toho 15 předškoláků, kteří pokračují z loňského roku a jedno dítě má odklad školní docházky.  Hravou formou se budeme snažit rozvíjet všestranně dětskou nejen osobnost jednotlivých dětí, ale i  podporovat dětská přátelství a  vytvářet  pohodové prostředí pro vzdělávání. Důležitá je volná hra, která je v tomto věku hlavním prostředkem učení. Nejdůležitější učení je to, které ovlivňuje chování dítěte  a na které si dítě přijde samo. Děti potřebují mít dostatek času na snění a objevování světa po svém a to jim chceme umožnit.  Třídními učitelkami této třídy jsou Bc. Lucie Kreclová a Silvie Rundtová, DiS. et. DiS, o úklid se stará Pavlína Lipinová.

 

Charakteristika vzdělávacího programu 2022 - 2023

Motto: „Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Třídní vzdělávací program s názvem „S kamarády krok za krokem putujeme celým rokem“ vychází z RVP PV s programem Začít spolu a školního vzdělávacího programu s názvem „Děti z kouzelné zahrady u zámku II.“
Třídní vzdělávací program je založen na rozvoj  dítěte ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně budou  kladeny. Ve třídě respektujeme individualitu dětí a snažíme se podporovat celkový rozvoj ve všech oblastech vzdělávání. K dosažení plnění TVP PV  budeme využívat denní pohybové hry, taneční průpravu a hudební činnosti, ale i zpěv a instrumentální činnosti. Děti budeme podporovat v  kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, pomocí  četby a vyprávění budeme rozvíjet paměť a jejich představivost a fantazii. Děti budou mít možnost  vyprávět, čímž budeme zlepšovat jejich samostatný mluvní projev a zlepšovat komunikační schopnosti a dovednosti.  Rádi bychom je nechali samostatně experimentovat a využívat možnost  prožitkového učení. Chceme podporovat prosociální cítění ve třídě a snažit se vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.


 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2022 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.