V této třídě KŘEMÍLEK vyučují paní učitelky Bc. Lucie Kreclová a Bc. Renáta Chovančíková.
(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 

 Co jsme se už naučili 

 

Počet dětí ve třídě: 28

Třída věkové heterogenní: 3 - 6 let

Charakteristika třídy Křemílek ve školním roce 2023/2024


Ve třídě Křemílek je pro tento školní rok 2023–24 zapsáno 26 dětí, z toho jedno dítě má individuální vzdělávání. Jedná se o třídu věkově heterogenní od 2 do 6 let, z toho je 6 dětí předškolních. Nikdo z dětí nemá speciální vzdělávací potřeby a nikdo nemá odklad školní docházky. Ve třídě budou vyučovat paní učitelky Bc. Renáta Chovančíková a Bc. Lucie Kreclová, uklízet nám bude Pavlína Lipinová.
Děti budou vzdělávány dle RVP PV, školního vzdělávacího programu, který nese název ¨Děti z kouzelné zahrady u zámku¨ a v programu Začít spolu. Z těchto programů vychází i třídní vzdělávací program s názvem "Kdo jsem já a kdo jsi ty".

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu ve třídě Křemílek pro školní rok 2023/2024


Motto: Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.

Třídní vzdělávací program s názvem Kdo jsem já a kdo jsi ty je v souladu s RVP pro MŠ, programu Začít spolu a školního vzdělávacího programu s názvem ¨Děti z kouzelné zahrady u zámku¨.
Hlavním cílem pro tento školní rok je vést děti k toleranci ke svému okolí, zodpovědnosti a empatii, budeme se snažit vést děti k sebepoznání a sebevědomí. Přirozenou cestou budeme navazovat vztahy mezi dětmi, vézt je k lásce ke zvířatům a přírodě. Pomocí různorodých aktivit budeme u dětí rozvíjet slovní zásobu a snahu vyjadřovat své pocity a postřehy. Kladnou motivací a dostatečně podnětným prostředím probouzíme u dětí vlastní iniciativu nejen pracovat, ale i přemýšlet a vyjadřovat se. Budeme nabízet dostatečně podnětné prostředí, které u dětí vedou k získávání poznatků názorně na základě vlastní zkušenosti.
Hlavním cílem třídního vzdělávacího plánu je pracovat s každým dítětem individuálně a respektovat jeho potřeby, snažit se o jejich co největší rozvoj ve všech oblastech a rozvíjet jejich osobnost, posilovat jejich zdravé sebevědomí a podporovat je ve všech schopnostech a dovednostech. 

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2024 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.