Třída Křemílek - Co jsme se už naučili

Září

V měsíci září jsme se přivítali se stávajícími dětmi, tak i s novými dětmi. V prvních týdnech jsme se zaměřili především s dětmi na adaptaci, seznamování, stanovení pravidel v naší třídě. Děti byly první dny ve školce poučeny o bezpečnosti ve třídě, na zahradě i při procházkách. S dětmi jsme trávili především čas na zahradě naší mateřské školy, kde jsme si s dětmi zahráli pohybové hry "Ovečky a vlk", "Schovávanou" Trávili jsme i čas v paskovském parku, kde jsme s dětmi na konci září hledali kaštany, žaludy. S dětmi jsme se naučili básničky "Dny v týdnu" a "Kaštan". S předškolními dětmi jsme se zaměřili na rozvoj komunikačních schopností, zrakové a sluchové vnímání. 

 

Říjen 

V měsíci říjnu se toho v naší Mateřské škole událo spousta věcí, které bychom Vám rádi představili.  Jedno krásné dopoledne jsme  s dětmi měli možnost zúčastnit se výstavy v Paskovském zámku, kde jsme mimo jiné shlédli výstavu historických kol, dřevěných kostelíků a prostor našeho Paskovského zámku, dále jsme v rámci našeho EKO týmu vyrazili vlakem  navštívit  Mateřskou školu ve Vratimově, kde jsme si prohlédli jejich nádhernou živou zahradu, děti si potrénovali své smysly v rámci přírodních znalostí a schopností. Měli  jsme možnost poznat život v lese a přímo v prostorách naší Mateřské školy vidět živou lišku, která se nám předvedla v opravdu krátké vzdálenosti ve své kráse, kdy pobíhala přímo mezi dětmi a poznávala prostory naší tělocvičny.  Od pana myslivce jsme si vyslechli velice zajímavé povídání nejen o životě konkrétní lišky, ale celkově o životě zvířat v lese. Během celého měsíce  poznáváme podzim v celé jeho kráse.

 

Listopad 

V měsíci Listopad jsme se s dětmi zaměřili na pohádky a pohádkové bytosti. V prvním týdnu jsme si povídali s dětmi o strašidlech v pohádkách z důvodu, že nás čekala akce s názvem "Zámecké strašení", které probíhalo v Paskovském zámku. Děti pomáhaly s výzdobou strašidelného zámeckého parku a velice setěšily na akci. Poté od pohádkových strašidel jsme se přesunuli do pohádek, které děti znají (klasické, ale i moderní). Děti vyzkoušely i dramatizaci pohádek např. "O červené Karkulce", "O velké řepě". S dětmi jsme si povídali co je zlo a dobro, ale také, že všechny pohádky nemusí končit vesele. Ke konci měsíce jsme se s dětmi již zaměřili na příchod Mikuláše, čerta a anděla. Celý měsíc jsme trénovali první/poslední písmeno ve slově, rytmizace, opakování geom. tvarů, barev, rozvoj sluchového myšlení, jemné motoriky, hrubé motoriky, koordinace oko a ruka. 

 

Prosinec

První prosincový týden jsme s dětmi připravovali výrobky na vánoční jarmark, který se konal v naší mateřské škole poprvé a měl veliký úspěch. Po vánočním jarmarku, jsme se také s dětmi připravovali na příchod Mikuláše, čerta a anděla do naší třídy. Děti se naučily písničky a básničky pro čerty. Po celý měsíc jsme si s dětmi povídali o vánočních tradicích, o Ježíškovi. S dětmi jsme vytvořili vánoční přání a dárečky pro rodiče, které si potom odnesly děti domů. Dále jsme si s dětmi připravili překvapení pro rodiče - natočily jsme vánoční besídku, kde děti zpívaly vánoční koledy a naučily se básničky, které pilně po celý měsíc trénovaly. Poslední den jsme si s dětmi připravili posezení u stromečku, zazpívaly koledy a přišel k nám do třídy Ježíšek, který donesl krásné dárky pro děti. Po celý měsíc jsme s dětmi trénovali logopedické cvičení, rozvoj jemné a hrubé motoriky. 

 

Leden

S dětmi ze třídy Křemílek jsme se přivítali tím, že děti děti vyprávěly jak prožily vánoční svátky. První týden jsme si zahráli na Tři Krále a povídali jsme si o tom, kdo vlastně byli a proč přišli. V průběhu měsíce nás čekal velkolepý karneval s Hopsalínem v Zámecké Krčmě, na který jsme se pilně připravovali a chystali výzdobu do sálu. Děti si karneval velice užily. Z téma "Karneval" jsme se přesunuli do lesa a poznávali jsme zvířátka v lese, kdo se o ně stará v zimě, jak my se máme chovat v lese, když uvidíme zvířátko. Poslední týden byl v duchu "Hádej čím budu", kdy děti říkaly, čím chtějí být nebo, jaká profese by se jím líbila. Po celý měsíc byla vysoká nemocnost dětí v naší třídě, ale i přesto si děti užívaly i radovánky ve sněhu a bobovaly na kopci v areálu mateřské školy. 

 

Únor 

V tomto měsíci jsme měli téma "Únor bílý, pole sílí". V prvním týdnu jsme se nejprve s dětmi zaměřili na město, kde žijeme a poznávali jsme různé místa a zajímavosti v městě Paskov. Na vycházkách jsme si ukazovali, kde je Paskovská lékárna, Základní škola, Paskovský zámek, květinářství, kino, aj. V druhém týdnu jsme si s dětmi povídali, jak vypadá zima na horách a u nás, že zde nemáme tolik sněhu, jako například v Beskydech. Následně nás čekal Masopustní průvod po městě Paskov, kde jsme kolemjdoucím nabízeli od dětí dobrůtky, které přinesly do školky. Průvod si děti velice užily a byly nadšené. Pro předškolní děti probíhal lyžařský kurz, kdy jezdily po obědě na Vaňkův kopec a naučily se lyžovat. Na konci lyžařského kurzu měly závody, kdy se na ně mohli přijít podívat a hlavně fandit rodiče. Po celý měsíc jsme s dětmi trénovali logopedické cvičení, zrakové vnímání, komunikační schopnosti. Předškolní děti připravujeme na zápis do 1. třídy, který se pomaličku blíží.  

 

Březen

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2022 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.