Třída Křemílek - Co jsme se už naučili

Září 

V měsíci září jsme se přivítali se stávajícími dětmi, tak i s novými dětmi. V prvních týdnech jsme se zaměřili především s dětmi na adaptaci, seznamování, stanovení pravidel v naší třídě. Děti byly první dny ve školce poučeny o bezpečnosti ve třídě, na zahradě i při procházkách. S dětmi jsme trávili především čas na zahradě naší mateřské školy, kde jsme s dětmi upravovali hmatový chodník, pečovali jsme o naše zvířátka v EKO FARMĚ. Trávili jsme i čas v paskovském parku, kde jsme s dětmi na konci září hledali kaštany, žaludy. V průběhu měsíce jsme navštívili Paskovský zámek, kde jsme viděli výstavu dřevěných kostelíků. Na konci měsíce jsme s dětmi vyráběli z přírodnin sovičky a ježky na výstavu do KCP v Paskově. 

 

Říjen 

V měsíci říjnu jsme si s děti užívali celkově podzimní počasí, ale také radovánky. Chodili jsme do parku pozorovat přírodu, jak se mění, sbírali jsme kaštany, žaludy a listí a poté z nich tvořili. Na začátku měsíce jsme s dětmi udělali výlet za kulturou do Vratimova na Michala Nesvatbu. Děti se učily poznávat druhy hub, dále stromy a listí. Dále jsme se zaměřily s dětmi na tetku chřipku a jaké vitamíny jsou pro nás v tomto období důležité, ať nejsme nemocní. Na konci měsíce jsme s dětmi vydali na výlet na Opálenou. 

 

Listopad

V měsíci Listopad jsme se s dětmi připravovali na školkovské strašení, které se konalo v naší tělocvičně. Na tuto akci se děti velice těšily a přišly do školky i v  kostýmech. V průběhu měsíce jsme si s dětmi povídali o našem zdraví, ale i o zdravé výživě co pro nás je prospěšné a co naopak není. Děti měli možnost formou dramatizace si zahrát různé situace jako je návštěva lékaře nebo když jsme nemocní. S dětmi většinu času trávíme ve volné přírodě, venku a na hřišti, takže se snažíme utužovat naše zdraví a budovat naší přirozenou imunitu. Na konci měsíce jsme se s dětmi připravovali na příchod Mikuláše a Čerta, kdy jsme se naučili pro ně básničky. U dětí jsme po celý měsíc rozvíjely zrakovou percepci, rozvoj komunikačních schopnosti, paměť a grafomotoriku.

 

Prosinec 

Celý prosinec se děti připravovaly na příchod Vánoc. V prvním týdnu nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem, kde rozdal dětem balíčky. Děti pilně trénovaly básničky a písničky pro Mikuláše. Děti si povídaly jaké znají tradice o Vánocích, ozdobily si perníčky a stromeček v naší třídě.  Bohužel i letos se nemohla konat vánoční besídka pro rodiče z důvodu pandemie. Taktéž v posledním týdnu přišel k nám do třídy Ježíšek a nadělil dětem dárečky pod stromečkem. Děti si užily i posezení u stolečku, kde jsme pouštěli lodičky a zazpívaly si společně koledy.

 

Leden

S dětmi ze třídy Křemílek jsme do Nového roku vkročili s přáním, ať už je svět veselejší a můžeme si ho tento rok ze vším užít - výlety, akce, soutěže, slavnosti, aj. První týden jsme si zahráli na Tři Krále a povídali jsme si o tom , kdo vlastně byli a proč přišli. V průběhu měsíce nás čekal velkolepý karneval s Hopsalínem, kdy si to děti náramně užily. Před karnevalem si děti vyrobily masky, vyzdobily třídu a v den karnevalu přišly v různých kostýmech. Dále jsme se s dětmi podívali na Antarktidu, kde se děti dozvěděly zajímavosti a toto téma je velice zaujalo. Bohužel ke konci měsíce nás postihla i karanténa z důvodu COVID - 19. Ale i přes karanténu se počasí umoudřilo a my jsme konečně mohli vytáhnou lopaty a boby a pořádně se vydovádět na kopci v zámeckém parku. 

 

Únor

V tomto měsíci jsme měli téma „Zima ve školce“. V prvním týdnu v únoru jsme si s dětmi povídaly o pohádkách, nejprve jsme se zaměřily na klasické pohádky, kdy děti pomocí dramatiky zkoušely přednést známé pohádky (O červené Karkulce, O velké řepě, Perníková chaloupka). Děti si navzájem i vyprávěly pohádky, jak klasické, tak i modernější. Díky tématu z pohádky do pohádky děti trénovaly časovou posloupnost pohádek. Dále v druhém týdnu jsme se s dětmi zaměřili na Olympijské hry, kdy si děti vytvořily svojí olympijskou tabuli, kde každý napsal vzkaz olympikům, s dětmi jsme si povídali jaké jsou jejich oblíbené zimní sporty. Také jsme se s dětmi zaměřili na zvířátka v zimě, kdo se o ně stará v lese a kdo je uložen k zimnímu spánku. V posledním týdnu v únoru jsme si s dětmi povídali o masopustu a měli jsme i masopustní průvod v areálu MŠ, který se dětem strašně líbil. Bohužel i v tomto měsíci jsme měli karanténu z důvodu výskytu COVID-19. 

 

Březen

S dětmi jsme v měsíci březnu prošli několika vleklými virózami a tak jsme spoustu plánu museli odložit nebo úplně zrušit. Co nám neuteklo bylo Kašpárkovo divadlo, které se většině dětí moc líbilo, utopili jsme Morénu, čímž jsme zahnali paní zimu a předškolní děti si vyšlápli na druhý vrchol Beskyd – tentokrát na vrchol Horečky, který byl pro děti zážitkem a zároveň sportovní disciplínou, protože vyšlápli mnoho schodů. Ještě v tomto měsíci přivítáme v naší mateřské škole domorodce z Konga, kteří přijdou do naší mateřské školy přinést africkou kulturu a trošku dětem předvést ¨jak se žije jinde¨. A  přichází čas, kdy začít přemýšlet jak si školku vyzdobit na jaro, takže uklízíme si naše záhonky a pomalu si je připravujeme na sázení zeleniny a bylinek. Do maličkých kelímků sadíme osení, aby na velikonoce se nám krásně zazelenalo a měli jsme to co nejhezčí.

 

Duben

Tento měsíc byl pro naše děti velice nabitý a zajímavý. Hned na začátku měsíce nám děti odjely na školu v přírodě do Horní Bečvy. Školu v přírodě si děti náramně užily a přijely s plno zážitků. Nejprve nás čekaly Velikonoce, kde jsme s dětmi trénovali velikonoční pomlázku a popisovali jsme si, jaké tradice a zvyky patří k Velikonocím a celkově co vše patří k příchodu jara. Dále naše předškolní děti čekal zápis do 1. třídy, které jsme pravidelně na to připravovaly. Jelikož je duben brán jako měsíc bezpečnosti, tak jsme se s dětmi zaměřili na dopravní prostředky a jejich bezpečnost. Předškolní děti k tomuto tématu navštívili i dopravní hřiště ve Frýdku - Místku. Celý měsíc jsme s dětmi trénovali básničky, písničky. V komunitním kruhu probíhaly logopedické cvičení. 

 

Květen

 S dětmi jsme se v měsíci květnu jsme si povídali především o maminkách, naučili jsme se básničku pro maminku ke Dni svátku a vyráběli jsme dárečky. Dále jsme se s dětmi zaměřili, jaké zvířátka najdeme v trávě a hlavně, jak je rozpoznat, které jsou například pro nás nebezpečné. Na vycházkách nebo na zahradě MŠ děti pomocí lupy hledaly přímo zvířátka v trávě a poznávaly je. V následujícím týdnu jsme si s dětmi povídali o Pirátech z důvodu, že nás čekala zahradní slavnost na naší zahradě, která se konala v odpoledních hodinách s rodiči, kterou si každý na 100% užil. V posledním týdnu jsme se naopak zaměřili na život pod vodou, kde děti poznávaly, jaké zvířátka žijí jenom ve vodě,  proč je voda slaná, apod. Po celý měsíc jsme s dětmi chodili na vycházky po okolí města Paskov. S předškolními dětmi jsme navštívili kostel v Řepištích a shlédli jsme koncert ze ZUŠ Paskov. Také jsme měli v tomto měsíci projekt "Zachraň život 3", kdy do naší mateřské školy přijela paní z útulku s pejskem. 

 

Červen 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2022 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.