Třída Křemílek - Co jsme se už naučili

Září

V měsíci září jsme se zaměřili s dětmi hlavně na poznávání třídy Křemílek, pro děti ze třídy Cipíska jde o třídu pro ně zcela novou, takže se seznamovaly nejen s centry aktivit, učily se nová pravidla a bezpečnost jak ve třídě, tak na školní zahradě. S dětmi jsme se snažili trávit co nejvíce času na školní zahradě, kde si děti mohly u stolečku vybrat spousta zajímavých aktivit nebo využívat kola a odrážedla, stavět z písku nebo kreslit křídami. Několikrát jsme i využili možnosti spodní zahrady, kde protéká řeka a děti s velkou radostí natáhly gumáky a poznávaly nejen tok řeky, ale i  sbíraly ze dna velké placaté kameny k dalším činnostem. Díky teplému počasí jsme mnoho času trávili s dětmi v zámeckém parku, kde jsme si s dětmi ukázali zámecký park, navštívili Paskovskou knihovnu a poznávali zajímavá místa ve městě Paskov. 

 

Říjen

S dětmi jsme celý měsíc pozorovali, jak se mění příroda s příchodem podzimu. Poznávali jsme ovoce a zeleninu, co roste v lese a připravovali jsem se na Zámecké strašení. Hodně času jsme s dětmi strávili na zahradě školky, kde jsme sbírali přírodniny a poté z nich vyráběli mandaly a různé obrázky. V průběhu měsíce se děti naučily básničky o ovoci a zelenině a také o podzimních listech. Naučily se písničku Šel zahradní do zahrady a Ježek. Každý čtvrtek děti pomáhají při čištění ovoce a zeleniny a pak vše pomůžou odšťavnit. V centru domácnost si děti upekly buchtu z drtě z odšťavněného ovoce a jablíčkovou buchtu. V ateliéru se děti seznamovaly s keramikou a vytvořily si jablíčka, hrušky a andílky na Vánoční jarmark.
Děti navštívily knihovnu, kde proběhla beseda na téma HLAVA. V tělocvičně MŠ jsme si s dětmi udělali KINO, kde děti shlédly pohádky.

 

Listopad

V měsíci listopadu jsme se s dětmi ze třídy Křemílek hlavně připravovali na nadcházející jarmark, takže jsme vyrobili spoustu krásných výrobků nejen z keramiky ale vyráběli jsme i z papíru a z přírodnin. S dětmi jsme navštívili místní knihovnu Paskov, kde pro nás byla připravena beseda na téma RUKA a pekli zdravé cukroví. Jako každý týden jsme s dětmi odšťavňovali ovoce a zeleninu a ze vzniklé dřeně z ovoce jsme pekli buchtu nejen pro rodiče, ale i pro děti na dílničky s rodiči. S dětmi jsme se těšili na zámecké strašení v zámeckém parku, kde jsme zámecký park vyzdobili dýněmi a tvořili nejen z dýní, ale i z papíru. Za vydatné pomoci našich rodičů jsme vytvořili spoustu hezkých věcí. V tomto měsíci jsme shlédli vzdělávací program pro děti na téma Bezpečnost a pravidla, který byl pro děti nejen velice naučný, ale i zábavný.

 

Prosinec

V měsíci prosinec do třídy nastoupila nová holčička Terezka, která se ihned skamarádila s ostatními a bez problému se zapojila do chodu třídy. V tomto měsíci jsme se s dětmi učili poznávat tradice. Povídali jsme si o Mikuláši, čertovi a o Vánocích.
Na začátku měsíce děti navštívil Mikuláš s čerty a Andělem, děti si pro ně připravily pásmo básniček a písniček.
V centru domácnosti děti každý čtvrtek pomáhaly při čištění ovoce a zeleniny a pak vše pomohly odšťavnit. V centru domácnost si děti upekly perníčky.
V ateliéru děti vyráběly čerty, Mikuláše, Vánoční kapříky, Vánoční stromečky a přáníčka z papíru.
Děti navštívily knihovnu, kde proběhla beseda na téma VÁNOCE V KNIHOVNĚ. Předškolní děti navštívily kino, kde shlédly Vánoční koncert, který si pro ně připravily děti ze ZUŠ.
Na konci měsíce si děti připravily pro své rodiče Vánoční posezení, kde děti zatancovaly taneček Tři oříšky pro Popelku, zapívaly Vánoční písničky a koledy a přednesly básničku Vánoční stromeček. Rodičům pak předali dáreček – Vánoční přáníčko a perníkový svícen, který sami upekli.
S dětmi jsme si udělali posezení u Vánočního stromečku, kde si děti zazpívaly koledy a snědly přinesené cukroví. A přišel i Jěžíšek, který dětem donesl dárečky.
Děti navštívily dětskou skupinu DUMÍNEK, kde předali Vánoční přáníčko a popřáli krásné Vánoce.

 

Leden

Hned po novém roce jsme s dětmi oslavili příchod Třech králů, kdy za pomoci dramatizace jsme si zahráli na Tři krále a přečetli spoustu zajímavostí o tom, proč probíhá Tříkrálová sbírka a kdo vlastně byli Tři králové a proč do Betléma přišli. Jako každý rok jsme si s dětmi užili karnevalové řádění (letos na téma cirkus) a chystali se s některými dětmi na lyžařský kurs tentokrát na Opálené. Témata, kterými jsme se s dětmi chtěli zabývat v tomto měsíci byly hlavně zimní sporty, zdraví a karneval. Na ten se děti těšily asi ze všeho nejvíce, letos na téma Cirkus. Za pomocí známých písniček a Hopsalína, jsme strávili krásné, zábavné odpoledne , které si nejen děti, ale i rodiče užily ve veselých maskách. Konec měsíce byl opět ve znamení sportu tentokrát na mistrovství mateřských škol v Raškovicích, kde naše děti vysoutěžily krásné třetí místo.

 

Únor

V měsíci únor jsme se s dětmi učili poznávat znaky zimy, která zvířátka v zimě spí a která ne. Povídaly jsem si o tom, kdo je to moje rodina a kde žije.
V centru domácnosti děti každý čtvrtek pomáhaly při čištění ovoce a zeleniny a pak vše pomohly odšťavnit. Děti připravily pro ptáčky krmení, které jsme pak zašli pověsit do parku na stromy. Také jsme byli dát do krmelce mrkve a jablíčka pro srnky a zajíčky.
V ateliéru děti vyráběly sněhuláčky, brusle z papíru, malovaly postavy, tvořily z papíru a látek dědečky.
V pokusech a objevech jsme prováděli s dětmi jednoduché pokusy a objevovali některé přírodní jevy - tání sněhu.
Na začátku měsíce jsme si s dětmi uspořádali Sněhuláčkův den. Celé dopoledne jsme tančili, zpívali, soutěžili a nakonec si uspořádali pořádnou koulovačku z papírových koulí.
V měsíci únoru jsme slavili Masopust. Děti se prošly po Paskově v masopustním průvodu – rodiče jim připravily masky a taky občerstvení, které pak nabízely kolemjdoucím lidem. Navštívily i Paskovský zámek, kde měl pan starosta připravené soutěže a povídání pro děti.
Děti navštívily divadlo, které přijelo do naší MŠ s tématem – Dva sněhuláci.

 

Březen 

V měsíci březnu jsme s dětmi shlédli krásné divadelní představení divadla Leonka, které pro nás připravilo pohádku U modré tůňky, dále jsme si v celé naší mš udělali tzv. Modrý pátek, což znamenalo, že v tento den jsme přišli všichni včetně personálu oblečení v modré barvě, ve městě Paskov jsme společně hledali vodní toky a nakonec jsme naší procházku ukončili u Paskovského rybníka. Jako každý jiný čtvrtek naší předškoláci odjeli na plavání a my se pomalu připravovali na velikonoční svátky, takže jsme barvili vajíčka, tvořili velikonoční výzdoby a s rodiči tvořili na velikonočních dílnách z keramiky různé výrobky, které budeme následně prodávat na zahradní slavnosti . Počasí nám před velikonocemi přálo tak jsme si mohli krásně vyzdobit školní zahradu a trošku i uklidit po zimním období.

 

Duben

V měsíci dubnu jsme se učili poznávat jarní květiny a domácí zvířátka, které jsme poznávaly nejen na obrázcích, ale i v parku nebo v okolních zahradách. Také jsme poznávali profese a povídali si o tom co dělá maminka a tatínek. Na konci měsíce jsme si povídali o dopravních postředcích, jaké dopravní prostředky známe, kde jezdí – zda na cestě, kolejích, vodě nebo létají ve vzduchu. Také jsme si povídali o bezpečnosti na cestě, při přecházení přes cestu, ale take o bezpečnosti v dopravních prostředcích.
V dubnu jsme s dětmi jeli na výlet vlakem do Frýdlantu, kde jsme navštívili Lesní stezku Vyhlídku – děti na stezce plnily různé úkoly a také se naučily poznávat zvířátka, květiny i houby.
Předškolní děti navštívily dopravní hřiště ve Frýdku – Místku. A také v mateřské škole pro ně proběhla beseda na téma Bezpečnost.

 

Červen

V měsíci červnu jsme se učili poznávat kamarády z celého světa. Také si povídaly o postavičkách z pohádek, jaké znají pohádky z Večerníčků. A nakonec už se děti připravovaly na prázdniny, povídaly si o to, co budou dělat o prázdninách, kam všude pojedou. Povídali jsme si o bezpečnost i– jak se mají děti chovat o prázdninách, u vody, na silnici, ve městě, či v lese.

V centru domácnosti děti každý čtvrtek pomáhaly při čištění ovoce a zeleniny a pak vše pomohly odšťavnit. Z ovoce jsme si udělali ovocný salát I ovocené špízy.
V ateliéru děti kreslily planetu Zemi, Večerníčka. Modelovaly sluníčka, vyráběly lodičky z papíru.
V pokusech a objevech jsme dělali pokusy s citronovou vodou, pozorovali jak se míchají barvičky.
V měsíci červnu jsme s dětmi jeli na výlet vlakem do Frýdku-Místku, kde jsme navštívili Fauna park – děti zde měly připravený program na téma VODA. Také jsme si vyšli další vrchol Beskyd – vyšlapali jsme pěšky do Řepišť. Na školní zahradě jsem si pak s dětmi na konec roku připravili PIKNIK, kde si děti na dekách snědly pohoštění a zmrzlinu. A nakonec si děti ještě jeden den na školním hřišti zatancovaly s tanečnicí BETY na dětské písničky.
Předškolní děti se rozloučili na PASKOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ, které proběhlo v odpoledních hodinách v Zámku s rodiči.

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2024 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.