Třída Krteček - Co jsme se už naučili


Listopad 2019

V měsíci listopadu děti ze třídy Krteček spolu se skřítkem Medovníčkem, veverkou Emilkou a dědečkem lesníkem navštívily kouzelný les v zámeckém parku. Společně s rodiči vytvořili na dílničkách tradiční dýňová strašidla na zámecké strašení. Rodiče od Verunky Mikeskové nám připravili krásnou besedu o chovu exotických hadů i s ukázkou krajty královské a mnoha druhů užovek. V posledním týdnu listopadu nás navštívil ve třídě pan myslivec, který dětem vyprávěl o lesních zvířatech, na obrázcích je děti poznávaly, rovněž shlédly kančí zuby, parůžky od mladých jelenů až po ty největší, paroží muflona i kůži lišky. Děti v závěru besedy předaly nasušené kaštany, žaludy pro zvířata, které sbíraly po celou dobu podzimu. V závěru měsíce se učily báseň, píseň se kterou přivítají v dalším měsíci Mikuláše s čertem.
 

Říjen 2019

V měsíci říjnu jsme si v prvním týdnu vytvořili myšlenkovou mapu na téma PODZIM, společně ji doplňovali jak textem, tak obrázky, které tvořily samy děti. Užívali si krásy barevného podzimu a tepla Babího léta. Dědeček lesník se skřítkem Medovníčkem nám vyprávěl, jak stromy mění po celý rok své šatičky, jak si zvířata na podzim dělají hostinu z hub, žaludů, kaštanů a dalších dobrot. V posledním říjnovém týdnu jsme si vyprávěli, co pro nás dělají stromy a jak jsou důležité pro vše živé na naší planetě. 25. října - poprvé v letošním školním roce jsme navštívili Dům umění v Ostravě – kde byl připraven edukační program pro MŠ ,,Modrá, žlutá, zelená – víme, co to znamená‘‘. Výchovný program přes tvorbu umělce Rudolfa Sikory dětem přiblížil tématiku ekologie, zamyšlení nad současnou situací na naší planetě. Děti se vydaly na procházku krajinou vykřičníků, otazníků a písmenek a společně luštily, co znamenají. V závěru, jako vždy byl doplněn vlastní tvorbou dětí, kdy si mohly vyzkoušet techniku FROTÁŽ. Náš první společný výlet vlakem se vydařil.
 

Září 2019

Ve třídě Krteček je ve školním roce 2019-2020 je zapsáno celkem 24 dětí z toho 15 chlapců a 9 dívek. Třída je heterogenní, jsou zde děti ve věku 3-6 let. Z toho je 8 dětí předškolního věku. Ve třídě pracují paní učitelky Bc. Taťána Řehová, Sabina Šebestová a asistent pedagoga Ivana Marynčáková. Téma třídního vzdělávacího programu je pro tento školní rok „Dobrodružné putování veverky Emilky, skřítka Medovníčka a dědečka lesníka.“ V měsíci záři se postupně děti seznamovaly s prostředím třídy, novými kamarády a hlavně s novým zvířátkem, které nám přibylo – AGAMOU jménem LOLA. Stanovili si pravidla třídy a vytvořili myšlenkovou mapu, co bychom chtěli v tomto roce podniknout, kde se podívat, co se dozvědět. Plně jsme využívali zahradu MŠ, pokud nám to počasí dovolilo ke hrám, sportovním aktivitám i vzdělávacím činnostem. Zahájili jsme společné putování s veverkou Emilkou, skřítkem Medovníčkem a jejich novým kamarádem dědečkem lesníkem. Naučili se písničky s tématikou lesa, hajného, myslivce. Závěrem měsíce se předškolní děti podívaly na kozí farmu v Havířově, kde si měly možnost prohlédnout zblízka hospodářská zvířata. Ve spolupráci s rodiči jsme se se svými výrobky z ovoce a zeleniny prezentovali na výstavě zahrádkářů v Paskově.


kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena