Ekoškola - Školní rok 2023/2024

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.Základem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči a dalšími členy místní komunity. Jednotlivé kroky pomáhají uskutečnit pozitivní změny ve školce a jejím okolí. Program Ekoškola učí rodiče, děti a učitele stát se partnery, společně zlepšovat mateřskou školu a její okolí a tím udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost.


Metodika 7 kroků je jednoduchým, ale účinným nástrojem k tomu, aby se z naší mateřské školy byla stále Ekoškola. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní.

1. EKOTÝM
Tým lidí založený na dobrovolnosti a zájmu žáků, učitelů, provozních zaměstnanců a také třeba rodičů nebo odborníků. Společně vedou program a naplňují podstatu 7 kroků na škole.

2. ANALÝZA
Analýza je zjišťování stavu školy i prostředí kolem ní v konkrétních tématech. Díky ní zjišťujeme, co funguje dobře a co je třeba naopak zlepšit.

3. PLÁN ČINNOSTÍ
S pomocí výsledků, které nám dává Analýza, navrhujeme a uskutečňujeme činnosti. Vedou k tomu, jak udržet to, co funguje a zlepšit to, co nefunguje.

4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
Průběžně zjišťujeme, zda dosahujeme toho, co jsme si naplánovali. Vyhodnocujeme dopad našich aktivit. Bez toho bychom totiž nezjistili, jestli naše snažení mělo nějaký smysl.

5. EVVO VE VÝUCE
Škola podporuje v rámci výuky a mimoškolních aktivit všechny žáky a učitele v rozšiřování znalostí, dovedností a postojů v environmentální výchově. Širší znalost ve všech tématech programu Ekoškola pomáhá nacházet jak souvislosti, tak často i řešení environmentálních problémů.

6. INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Dáváme vědět o tom, co děláme v rámci programu Ekoškola uvnitř i vně školy. Zároveň rozšiřujeme spolupráci i mimo Ekotým. Dochází tím k zviditelnění a pochopení naši činnosti a motivaci okolí k zapojení do práce v programu.

7. EKOKODEX
Společně ve škole vymyslíme pravidla a hodnoty programu Ekoškola. Jejich dodržováním tak dosahujeme pozitivních změn v nás, na naší škole i v jejím okolí
Program Ekoškola se věnuje 4 základním tématům:

1. Odpady - V rámci tématu se děti učí, jak mohou vzniku odpadu především předcházet, jak s ním je možné dále pracovat a využívají ho k tvůrčí činnosti. Ve škole pátrají po tom, jaké druhy odpadu třídí, kde mají koše na jednotlivé druhy odpadu a hodnotí vhodnost jejich umístění. Děti také navrhují co by se v tématu Odpady dalo ve škole zlepšit, plánují třídit více druhů odpadu, označují koše.

2. Jídlo - V tématu Jídlo se děti seznamují, co to je zodpovědná spotřeba jídla a jaké jsou zásady zdravé výživy. Děti zjišťují původ potravin a učí se, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Samy pátrají, které potraviny mohou získat z blízkého okolí a které se musejí dovézt z daleka. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka.

3. Prostředí školy - V rámci tématu děti zkoumají vnitřní i vnější prostředí mateřské školy. Pátrají z jakých materiálů jsou jejich hračky, nábytek a herní prvky na zahradě. Počítají, kolik mají rostlin, zjišťují, kdo je zalévá. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěly ve školce a v jejím okolí změnit, zapojují se do pěstování zeleniny nebo bylinek.

4. Voda - V tématu Voda děti pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku v jejich škole a kam putuje voda odpadní. Zamýšlejí se nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou. Seznamují se s principy šetrného úklidu. Děti ve škole zjišťují, jak velkou mají spotřebu vody, jakou vodu pijí (kohoutkovou nebo balenou). Navrhují, jak vodou ve škole šetřit.


V letošním roce bylo vybráno téma VODA

 

 

Copyright © 2009 - 2024 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.