Projekt - ŠKOLIČKA PLNÁ TAJEMSTVÍ

Badatelské činnosti a aktivity u dětí předškolního věku jsou velmi oblíbené. Při zkoumání, experimentování a objevování možností různých materiálů rozvíjejí děti schopnost práce s informacemi, posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéza jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

V roce 2019 Mateřská škola Paskov úspěšně vypracovala projekt „Školička plná tajemství“ a získala dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ v celkové výši 70 000,- Kč.

Cílem projektu je rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech a motivace dětí k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání. Děti budou pracovat s mikroskopy, pozorovat dalekohledem oblohu, přes světelný panel budou zkoumat struktury listů, plodů nebo květů. Vyzkouší si jemnou práci s pinzetami, pipetami, zkumavkami, lupou nebo váhou či dalšími drobnými laboratorními pomůckami. Budou pozorovat životní cykly včely, motýla nebo žáby, poznají stavbu těla členovců, pavoukovců a hmyzu. Rentgenovými snímky zjistí členění lidské nebo zvířecí kostry.
Copyright © 2009 - 2024 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.