Třída Maková panenka - Co jsme se už naučili

Září 

V měsíci září si děti ze třídy Maková panenka zvykaly na nové kamarády, na prostředí třídy i zahrady a v tom nám pomáhaly maminky, které první dny trávily s dítětem dopoledne ve třídě.
Děti byly hned první den poučeny o bezpečnosti a pravidlech ve třídě.
Učily se větší samostatnosti při stolování, hygieně, při svlékání a oblékání. Děti byly vedeny k tomu, aby se nebály oslovit dospělého a požádat o pomoc.
Vyzkoušely si první aktivity, práci v centrech, ranní kroužek i pohybové chvilky.
Měly také první zážitky z vycházky do parku přes nový můstek, prohlédly si zámek a v něm výstavu prací, zúčastnily se také Bookstartu s paní knihovnicí Ježovou ve třídě Cipísek na téma pohádky O Smolíčkovi.
Celé vzdělávání dětí ve třídě Maková panenka je propojeno příběhy Makové panenky a motýla Emanuela.

 

Říjen

V měsíci říjnu jsme společně s dětmi poznávali ovoce a pak i zeleninu. V ateliéru jsme malovali, lepili, kreslili i modelovali ovoce. Ochutnávali jsme různé druhy ovoce a zeleniny, krájeli je a ochutnali ovocný mošt. Děti zpívaly a tančily dle lidových písní a říkadel, které se vztahovaly k podzimu a sběru ovoce a zeleniny. Také jsme sbírali podzimní plody ze stromů v parku a sušili je. Pak jsme s plody a listy tvořili různé obrázky a poznávali základní barvy. Děti třídily různé předměty dle barvy, hráli jsme PH Na barvičky. V sebeobsluze děti pokročily, samy si umí pustit vodu, umýt ruce mýdlem, a utřít je do ručníku. Při stolování si děti umí rozdat ubrousky, prostřít a sedět správně na celé židli. Také se děti učily reagovat na pokyn učitelky při cvičení, umí vytvořit zástup. Hráli jsme „papučkovou“ hru a moc se všem líbila. Děti si našly nové kamarády a ve školce jsou spokojené a nepláčou.

 

Listopad

V měsíci listopadu jsme se připravili na svátek strašidel. S rodiči jsme v dílničkách dlabali dýně, vyráběli lampičky a strašidýlka. S dětmi jsme vyrobili strašidelný hrad pro strašidlo Nezbedníček. Nezbedníček také učil děti znát základní barvy. Pak jsme všichni společně prožili radost ze strašení na strašidelné stezce na zámku, na zámeckém strašení. V kouzelném měsíci listopadu jsme oslavili příchod zimy a svatého Martina. Děti si lepily hvězdičky na nebe a poslouchaly příběh o Martinovi, který přijede na bílém koni. Také jsme navštívili další pohádku z cyklu „Bookstart“ ve třídě Cipísek. Na konci měsíce jsme s kouzelným zvonečkem zacinkali a čekali na příchod další pohádkové postavy a to čerta a Mikuláše.

 

Prosinec

Na začátku zimy jsme se všichni společně sešli na Vánočním jarmarku v zahradě mateřské školy. Děti, paní učitelky a rodiče vyrobili výrobky: svíčníky, zvonečky, svíčky, keramiku, napekli perníčky. Program si připravily děti spolu s p. učitelkami, hrály hudba a mohli si všichni dopřát vánoční dobroty. Pak jsme se již připravili na příchod Mikuláše do školky. Společně jame nacvičili pásmo básní, říkadel, písní a těšili se na nadílku. A konečně 5.12. přišel Mikuláš s andělem a nadělil dětem balíček s dobrotami. Pak si děti užívaly první sníh, krmení ptáčků a také jsme se učili písně o zimě a koledy. V ateliéru si děti tvořily kapříky technikou tisku a dolepení detailů. Ve třídě Cipísek jsme navštívili Bookstart 2. Pak již přišel poslední týden prosince a vánoční besídka s nadílkou dárků. Poseděli jsme u dobrého pohoštění, které dětem přinesly maminky a hráli si s novými hračkami.

 

Únor

V měsíci únoru jsme se s dětmi seznámili s tradicí Masopustu. Vyráběli jsme klobouk s krepovými fáborky, zdobili třídu. Také proběhla ochutnávka tradičního jídla a poznávali jsme chutě sladké, slané, kyselé. Společně jsme oslavili svátek na zámku, kde jsme shlédli masopustní průvod a tradiční pohoštění. Další týden byly jarní prázdniny. Pak jsme poznávali své tělo, seznámili se s tetkou chřipkou, pečovali o zdraví. Kreslili jsme kamaráda na formát A1, poznávali část těla a smysly. Následně bylo téma Voda a jaro. Děti poslouchaly motivační pohádku „O kapce vody“, malovali vodu klovatinou a pastelem . Také proběhly pokusy s vodou, co plave, co neplave ve vodě. Kreslili vodu tužkou, grafomotorická cvičení.

 

Březen

Začátkem měsíce března jsme pozorovali změny počasí, déšť a teplotu venku. Děti si poslechly příběh O kapičce vody. Pak dělaly pokusy s vodou, co plave a co neplave. Zpívaly a tančily dle písní o vodě a jaru. Pak jsme šli společně se třídou Ferda k velkému rybníku s pozorovali život kolem něj. Také jsme vítali jaro, pozorovali první květy na louce, v ateliéru tvořili větvičku s kočičkami, pozorovali růst pupenů. Poznávali jsme doplňkové barvy, nejvíce se dětem líbila fialová barva. Hádej, kdo jsem - děti si hrály na profese, první byl zahradník. Vysévaly semínka řeřichy do hlíny, pak zalévaly a poznávaly nářadí k práci. Pak hrály „Na nemocnici “a ošetřily nemocnou panenku. Také hostily další děti v cukrárně a vařily kávu. Chlapci opravili rozbité auto a vyměnili mu baterky. Děti také zdobily velikonoční vajíčko, které jsme nesli na zámek na výzdobu k Velikonočnímu jarmarku. Ve třídě Cipísek proběhl“ Start book“ č. 3, děti se spolu s paní knihovnicí seznámily s pohádkou O Karkulce. V pátek jsme vynesli Mořenu do potoka a přivítali jaro.

 

Duben

V měsíci dubnu jsme přivítali barevné jaro. Děti se seznámily se změnami počasí, v přírodě, s příchodem jara. Zpívaly písně o jaru, hrály HPH, tančily. Také jsme poznávali domácí zvířátka a jejich mláďátka, hrály si na farmu. Také jsme přivítali jarní svátky – Velikonoce. Pak se děti seznámily s různými dopravními prostředky, třídily je dle využití, malovaly, kreslily. Také hrály PH na dopravu s využitím semaforu. Venku jsme trénovali jízdu kolem dopravních kuželů na dětském odrážedle. Pak se děti připravily na slet čarodějnic. Maminky připravily kostýmy a v pátek jsme se společně sešli na čarodějnickém reji s čarodějem Hopsalínem. Děti zpívaly písně o čarodějnici, naučily se zaklínadlo, vařily kouzelný lektvar z bylin. Nakonec jsme společně opékali i špekáčky.

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2024 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.