Třída Maková panenka - Co jsme se už naučili

Září 

V měsíci září se děti především seznamovaly a adaptovaly na MŠ, na nové prostředí a kamarády. Zvykaly si trávit delší dobu v odloučení od rodičů. Seznamovaly se s režimem dne a učily se pravidlům třídy. První práce probíhaly v kolektivu a ve skupinkách. Hlavním naším úkolem bylo navodit u dětí pocit spokojenosti a důvěry, aby děti komunikovaly bez zábran nebo pocitu strachu. Dbali jsme na dodržovaní pravidel a také jsme se zaměřili na zvládání samoobsluhy – oblékání, svlékání, hygiena. S dětmi jsme se naučili jednoduché říkánky, tanečky a písničky. Povídali jsme si o tom, že jsme ve školce kamarádi, pomáháme si, máme se rádi navzájem.  Procvičovali jsme pojmenovávání a poznávání základních barev. Také jsme malovali a lepili obrázky.

 

Říjen

První týden v měsíci říjnu jsme s dětmi poznávali ovoce. Procvičili si manipulaci a třídění ovoce, grafomotorická cvičení s jablíčkem, hráli HPH a PH s ježkem a jablíčkem.  V dalším týdnu jsme poznávali zeleninu, seznámili jsme se s různými druhy zeleniny, poznávali formou ochutávky a zapojení všech smyslů. Seznámili jsme se s přicházejícím podzimem spolu s kamarádem ježkem a skřítkem Medovníčkem. Chodili na procházky do parku, sbírali listy.  Dále se děti učily ohleduplnému chování navzájem. Půjčit si hračku, pomáhat kamarádovi, střídat se při hře nebo cvičení v tělocvičně, řešit spor s druhým domluvou. Pečovali jsme o prostředí kde žijeme, ve třídě, na zahradě jsme uklízeli, sbírali přírodniny v parku pro další tvorbu v ateliéru.

 

Listopad

V měsíci listopadu jsme se těšili na strašidla a připravili se na strašidelnou stezku. Děti zdobily třídu různými strašidélky a pavučinami s pavouky, maminky sháněly masky a lampiony pro děti. Společně jsme si pak užili strašidelnou stezku zámeckým parkem k zámku, kde na děti čekalo spoustu dobrodružství, odměny a pohoštění. Dalším tématem bylo počasí v měsíci listopadu. Děti tvořily deštníky, malovaly počasí, cvičily s padákem. Pak jsme poslouchali pohádky z lesa, kde bydlí skřítek Medovníček a jeho kamarád Barvínek. Také jsme dramatizovali pohádku „O koblížkovi“. Děti se seznámily s živou liškou v tělocvičně MŠ, kde běhala volně a její „páníček“ dětem vyprávěl o jejím životě. Nakonec jsme shlédli krásné interaktivní divadlo se zajíčkem a jeho úkoly pro děti.

 

Prosinec

V měsíci prosinci jsme se připravovali na příchod Mikuláše, anděla  a čerta. Vyzdobili jsme společně s dětmi celou třídu barevnými řetězy, malovali a vystřihovali postavičky andělů, čertíků a Mikulášů. Naučili jsme se říkadla a básničky, nacvičili tanečky a hudebně pohybové hry na mikulášskou besídku. Mikuláš se svoudružinou přišel 5. prosince a přinesl dětem plný pytlík dobrot. Děti zazpívaly a zatančily, předvedly se naučenými básničkami a společně si prožily tento nádherný den. Pak jsme se s pomocí kouzelných pohádek přenesli do času adventu a společně se připravili na vánoční čas. S maminkami a tatínky jsme připravili krásné výrobky na vánoční jarmark. Ten proběhl v odpoledních hodinách na zahradě naší mateřské školy. Všichni si užili vánoční atmosféru, poslouchali zpěv koled, nakoupili drobné dárky a posilnili se čajem a dobrotami. Na závěr adventu jsme nazdobili stromeček a těšili se na příchod ježíška a dárky. O vánoční besídce jsme zpívali koledy, jedli cukroví, vyzkoušeli si vánoční zvyky a nakonec děti dostaly dárek. Rozloučili jsme se navzájem a odcházeli spokojené domů. 

 

Leden

V měsíci lednu jsme očekávali příchod paní zimy, která nám měla přinést sníh. Ale tentokrát jsme se nedočkali. Oslavili jsme tradiční příchod Tří králů, poslechli si příběh o navštěvě v městě Betlémě. Děti si vyrobily korunky a zpívali jsme píseň. Pak jsme se již těšili na náš karneval. Povídali jsme si, co si oblékneme a jak se nastrojíme, jakou budou mít děti masku. Malovali jsme a tvořili z papíru ozdoby a klaunovské klobouky, skládali a lepili klauny, stříhali barevné girlandy. Tančili dle HPH Hop, Hop, Hop, vpravo, vlevo v bok. Společně s rodiči jsme si prožili karneval v místní Zámecké krčmě.

 

Únor

V měsíci únoru jsme se sešli ve třídě Maková panenka po jarních prázdninách. Zabývali jsme se poznáváním lidského těla a zdravím v tématu: “Moje tělo a zdraví a tetka chřipka“. Seznámili jsme se se stavbou těla, hráli jsme PH  k tématu, tančili na píseň „Hlava, ramena, kolena. Také jsme ochutnávali ovoce a zeleninu a procvičili si různé chutě na jazýčku. Dále jsme se seznámili s tradicí masopustu, s dobrým jídlem a maškarami. Děti a paní učitelky se nastrojily a spolu pak všichni šli v průvodu městečkem Paskovem. Doprovázeli se na hlasité nástroje, nabízeli lidem dobroty, které nám připravili rodiče dětí a také paní kuchařky a paní učitelky. Závěr měsíce jsme si zpestřili pohádkou O třech medvědech, kterou si děti zamilovaly a společně ji pak vyprávěly s obrázky k pohádce. Třídily medvídky a potřeby dle velikostí, malovaly, zpívaly a tančily. Užili jsme si veselý měsíc únor. 

 

Březen

V měsíci březnu se děti seznámily s pohádkami. Poznaly pohádky klasické, veršované a muzikál. První pohádka byla O červené Karkulce, pak O perníkové chaloupce a O medvědech. Také jsme shlédli pohádkový muzikál „ Karkulka“. Dále se děti seznámily s různými profesemi, povídali jsme si o tom, co dělají rodiče v práci. Dramatizovali řemesla, poznávali řemesla v písních a říkadlech. Poslední týden v březnu patřil rozloučení se zimou. Vynášeli jsme zimu – Mořenu a hodili ji do potoka. Děti pak vítaly jaro, malovaly kočičky a sněženky, zpívaly jarní písně.

 

Duben

V měsíci dubnu jsme si společně s dětmi prožili střídání roční doby a těšili se na jaro. Tvořili jsme jarní dekorace, malovali počasí a posly jara - květiny. S rodiči jsme se sešli při velikonočních dílnách, kde jsme zdobili vajíčka a také vyrobili jarní zápich do květináče. Těšili se na Velikonoce, zpívali a tančili v rytmu jarních melodií. Zdokonalili jsme se v hrubé i jemné motorice, hráli hry s dopravní tématikou, seznámili se s barvami na semaforu. Zopakovali jsme si znalost základních barev a velikostí. Po jarních svátcích jsme se připravili na svátek čarodějnic, děti si přinesly čarodějnické obleky a klobouky. Poslední pátek v měsíci jsme se sešli u ohně na zahradě, kde jsme opékali klobásky a soutěžili v čarodějnických disciplínách.

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2022 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.